2023. 02. 15.

Február elsejétől változtak a közterület-használati díjak

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a közterületek használatáról és használatuk rendjéről szóló többször módosított 20/2007.(X. 03.) számú helyi rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjak mértéke 2023. február 1. napjától az alábbiak szerint módosul.

A közterület-használatért fizetendő közterület-használati díjak mértéke

I. Alkalmi árusítás esetén fizetendő közterület-használati díj:      440.- Ft/m2/nap

II. Alkalmi idényjellegű árusítás esetén fizetendő közterület-használati díj:          440.- Ft/m2/nap

III. Önálló hirdető berendezés, cég és címtábla elhelyezésekor fizetendő közterület-használati díj hirdető berendezés esetén:

a) 1 négyzetméter alatt:         2.640.- Ft/db/hó

b) 1 négyzetméter felett:        2.640.- Ft/m2/hó

IV. Építési, bontási munkával kapcsolatos állvány, konténer építőanyag, törmelék elhelyezésekor fizetendő közterület-használati díj:

a) 1-10 m2-ig: 2.640.-Ft/hó

b) építési engedéllyel végzett munka esetén,
10 m2 felett

ba) 180 napig:    265.- Ft/m2/hó

bb) 180 napon túl, vagy megállapodás hosszabbítása esetén:      527.- Ft/m2/hó

c) nem építési engedélyhez kapcsolódó munka esetén, 10 m2 felett

ca) 30 napig:      265.- Ft/m2/hó

cb) 30 napon túl:            527.- Ft/m2/hó

V. Közterület kereskedelmi hasznosítása, saját üzemeltetésben lévő üzlethelyiség elé nyitástól zárásig való kitelepülés esetén fizetendő közterület-használati díj:         881.- Ft/m2/hó

VI. Közterület vendéglátó-ipari hasznosítása vendéglátó-ipari előkert, terasz létesítése esetén fizetendő közterület-használati díj:

a) nyitástól zárásig való kitelepülés estén:                   52.- Ft/m2/nap

b) berendezés állandó ottléte esetén:                         87.- Ft/m2/nap

VII. 16 Filmalkotás forgatás céljából történő igénybevételre fizetendő közterület-használati díj: A mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 3. számú mellékletében foglalt legmagasabb díjtételnek mindenkori összege.

VIII. Alkalmi vásár, búcsú, kiállítás, sport- és kulturális rendezvények helyszínére fizetendő közterület-használati díj:

a) kereskedelmi szolgáltató tevékenység esetén                      350.- Ft/m2/nap

b) mutatványos tevékenység esetén:

ba) 50 m2-ig:      527.- Ft/m2/nap

bb) 50 m2 felett: 265.- Ft/m2/nap

IX. Önállóan szervezett cirkusz, mutatványos tevékenység, egyéb bemutató rendezvény esetén fizetendő közterület-használati díj:

a) 100 m2-ig: 175.- Ft/m2/nap

b) 100 m2 felett:         87.- Ft/m2/nap

X. Esküvői rendezvény lebonyolításához igénybe vett közterület (pl.: lakodalmas sátor állítása lezárt tároló terület, lezárt parkoló) használatáért fizetendő közterület-használati díj:            71.- Ft/m2/nap

XI. Mozgóárusítás végzése estén fizetendő közterület-használati díj:

a) alkalmi jelleggel végzett tevékenységnél:                            3.516.- Ft/nap

b) 1 hónapnál hosszabb időn túl végzett tevékenység:                         133.- Ft/m2/nap

A közterület használatáért fizetendő díjak mértéke minden év február 1-jén az előző évi – KSH által közzétett hivatalos – fogyasztói árindex mértékével növekszik. 2022. évben a fogyasztói árindex 114,5% volt. Tárgyév január 31-ig az 1. számú melléklet új díjszabásáról a Hivatal közleményt tesz közzé.

Gyáli Polgármesteri Hivatal