2019. 01. 31.

Február elsejétől változnak a közterület-használati díjak

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Február elsejétől változnak a közterület-használati díjak A közterületek használatáról és használatuk rendjéről szóló többször módosított 20/2007.(X.03.) számú helyi rendelet 22.§ (3) bekezdése szerint a közterület használatáért fizetendő díjak mértéke minden év február 1-jén az előző évi – Központi Statisztikai Hivatal által közzétett hivatalos – fogyasztói árindex mértékével növekszik. A fogyasztói árindex mértéke a Központi Statisztikai Hivatal 2019. január 15-én közzétett adatai alapján 2018. évben 102,8 %. Fentiek alapján 2019. évben a közterület-használatért fizetendő díjak mértéke az alábbiak szerint módosul: I.    Alkalmi árusítás esetén fizetendő közterület-használati díj:                341.- Ft/m2/nap II.    Alkalmi idényjellegű árusítás esetén fizetendő közterület-használati díj:        341.- Ft/m2/nap III.    Önálló hirdető berendezés, cég és címtábla elhelyezésekor fizetendő közterület-használati díj hirdető berendezés esetén: a) 1 négyzetméter alatt:                             2.054.- Ft/db/hó b) 1 négyzetméter felett:                            2.054.- Ft/m2/hó IV.    Építési, bontási munkával kapcsolatos állvány, konténer építőanyag, törmelék elhelyezésekor fizetendő közterület-használati díj: a) 1-10 m2-ig:                                2.054.-Ft/hó b) építési engedéllyel végzett munka esetén, 10 m2 felett ba) 180 napig:                            206.- Ft/m2/hó bb) 180 napon túl, vagy megállapodás hosszabbítása esetén :        410.- Ft/m2/hó c) nem építési engedélyhez kapcsolódó munka esetén, 10 m2 felett ca) 30 napig:                            206.- Ft/m2/hó cb) 30 napon túl:                            822.- Ft/m2/hó V.    Közterület kereskedelmi hasznosítása, saját üzemeltetésben lévő üzlethelyiség elé nyitástól zárásig való kitelepülés esetén fizetendő közterület-használati díj:                    686.- Ft/m2/hó VI.    Közterület vendéglátó-ipari hasznosítása vendéglátó-ipari előkert, terasz létesítése esetén fizetendő közterület-használati díj: a) nyitástól zárásig való kitelepülés estén:                    41.- Ft/m2/nap b) berendezés állandó ottléte esetén:                    68.- Ft/m2/nap VII.    16 Filmalkotás forgatás céljából történő igénybevételre fizetendő közterület-használati díj: A mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 3. számú mellékletében foglalt legmagasabb díjtételnek mindenkori összege. VIII. Alkalmi vásár, búcsú, kiállítás, sport- és kulturális rendezvények helyszínére fizetendő közterület-használati díj: a) kereskedelmi szolgáltató tevékenység esetén                273.- Ft/m2/nap b) mutatványos tevékenység esetén: ba) 50 m2-ig:                            410.- Ft/m2/nap bb) 50 m2 felett:                            206.- Ft/m2/nap IX.     Önállóan szervezett cirkusz, mutatványos tevékenység, egyéb bemutató rendezvény esetén fizetendő közterület-használati díj: a) 100 m2-ig:                                136.- Ft/m2/nap b) 100 m2 felett:                                68.- Ft/m2/nap X.    Esküvői rendezvény lebonyolításához igénybe vett közterület (pl.: lakodalmas sátor állítása lezárt tároló terület, lezárt parkoló) használatáért fizetendő közterület-használati díj:        55.- Ft/m2/nap XI.    Mozgóárusítás végzése estén fizetendő közterület-használati díj: a) alkalmi jelleggel végzett tevékenységnél:                    2.736.- Ft/nap b) 1 hónapnál hosszabb időn túl végzett tevékenység:            102.- Ft/m2/nap A módosítást tartalmazó Közlemény közzétételéről (honlap, újság, hirdetőtábla), továbbá az egységes szerkezetbe foglalásról a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Humánpolitikai Irodája 2019. január 31. napjáig gondoskodik. Dr. Flórián – Karvalics Katalin irodavezető