2020. 01. 30.

Ez történt a januári testületi ülésen

Facebookon
Twitteren
E-mailben

2020. január 30-i testületi ülésen az alábbi fontos döntéseket hozták a városvezetők.

  • Elfogadták Gyál város 2020. évi költségvetését

Összességében elmondható, hogy stabil és megalapozott a város idei gazdálkodási tervezete. A költségvetési mérleg szerint a város ez évi kiadásainak és bevételeinek főösszege 3 milliárd 855 millió forint. Hitelfelvétellel nem terveznek a büdzsében. Bővebben: itt.

  • Megszüntetik a mezőőri szolgálatot

A jelenlegi munkaerő-piaci helyzetben nem sok esély van feltölteni a két betöltetlen mezőőri álláshelyet megfelelő képzettségű, hozzáállású dolgozó alkalmazásával. A mezőőri járulék összege nem változott ugyan 2008. január 1-től, azonban így is szinte minden lakossági fórumon, közmeghallgatáson téma volt, hogy a gazdálkodók nem akarják fizetni a járulékot és inkább maguk gondoskodnak terményeik védelméről. Ennek következményeként őrszolgálatot és a mezőőri járulék megszüntetését szavazták meg. A szolgálat egyes feladatait a közterület-felügyelők látják el.

  • Fejlesztik a közvilágítást

Lakossági fórumokon több alkalommal is felvetődött a közvilágítás bővítésének igénye, amelyet az önkormányzat az idei évben megvizsgál. Civil kezdeményezésre érkeztek javaslatok, mely helyszíneken indokolt a bővítés. A képviselő-testület úgy határozott, hogy az egész városban felmérik a közvilágítást.

  • Zajmérés elrendelés

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. elkészítette és megküldte a nagyforgalmú közutakra és a nagyforgalmú vasutakra vonatkozó intézkedési tervek tervezetét (intézkedési tervjavaslat), amely városunkat érintően az M0 autóút és az M5 autópálya terheltségét, és az álláspontjuk szerint ennek megfelelő intézkedési terv javaslatát tartalmazza.  Az önkormányzathoz számos észrevétel érkezett a társadalmi egyeztetés kapcsán megadott igazgatas@gyal.hu email címre, amelyek szinte mindegyike a vizsgált főközlekedési útvonalak zajosságát, és emiatt az általuk lakott ingatlan élhetetlenségét (egy részük ezen túlmenően e közlekedési létesítmények levegőszennyező voltát is) kifogásolja.  Tekintettel arra, hogy a zajtérkép készítését a KTI a zajforrások és a zajterhelés modellezésének alapul vételével, mérés nélkül végezte, ezért az önkormányzat szerint az elkészült intézkedési tervjavaslat nem tükrözi a tényleges zajterhelést. Ezen túlmenően az egyre növekvő forgalom a levegőtisztaságra is negatív hatással van.  Annak érdekében, hogy a lakosság által jelzett terheltséget mérés útján számszerűsíteni lehessen, majd szükség esetén a probléma megoldására alkalmas javaslat megfogalmazására is sor kerülhessen, szükséges igazságügyi szakértő szakvéleményének beszerzése mind a zajterhelés, mind a levegőszennyezettség vizsgálata tárgyában.

  • Multifunkciós pálya ovisoknak

A Gyáli Tátika Óvoda a 2020. évben az Ovi-Sport Alapítvány kezelésében működő Nemzeti Ovi-Sport Programhoz kíván csatlakozni, amelyhez az önkormányzat anyagi támogatása is szükséges. Az Ovi-Sport Alapítvány 2011 óta hazánk 275 óvodájában valósította meg az Ovi-Sport Programot, amellyel közel ötvenezer óvodás gyermek számára teremtették meg a mindennapos mozgás lehetőségét. A két fő cél, hogy az óvodások sportág-specifikus oktatási programját az óvodapedagógusok egy önálló képzés keretén belül elsajátítsák és a gyermekeket ez alapján, óvodai keretek között oktassák. Másfelől, hogy az ehhez szükséges speciális sportpályák létesüljenek az ország minden óvodájában, annak érdekében, hogy a képzés sportfunkcionális feltételei intézményi kereteken belül adottak legyenek, ne kelljen a szülőknek a gyermekeiket külön, többletköltséget vállalva sportoltatni. A multifunkcionális pálya a sportágak kipróbálásán túl egyébiránt olyan ügyességi játékok gyakorlására is alkalmas, melyeket a hallás-és látássérült gyermekeknek találtak ki. Az Ovi-Sport pályák palánkkal körülkerítve, hálóval lefedve készülnek, méretük a nagyobb sportpályák arányainak megfelelő.

  • Megszűnnek az általános építésügyi hatóságok 2020. március 1-jével, feladataikat a kormányhivatalok veszik át. Bővebben itt.
  A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők ide kattintva.

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkarend szerinti soros ülését 2020. február 27-én tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.