2020. 02. 27.

Ez történt a februári testületi ülésen

Facebookon
Twitteren
E-mailben

A 2020. február 27-i testületi ülésen az alábbi fontos döntéseket hozták a városvezetők.

 • Újra kiírták a Gyáli Bóbita Bölcsőde intézményvezetői álláspályázatát
 • Tájékoztatást kaptak a sportcsarnok és szálloda beruházás költségeinek összesítéséről

A 2019-ben átadott Városi Sportcsarnok és a hozzátartozó 22 szobás szálloda megépítésének az önkormányzat által kifizetett összköltsége mintegy nettó 2,66 milliárd forint, amely tartalmazza a tervezési díjakat (23,9 millió forint), a mobíliák beszerzését (158 millió forint), a külső munkálatok költségeit (141,1 millió forint), a műszaki ellenőrzést (15 millió forint), a közbeszerzés lebonyolításának költségeit (6,8 millió forint) és a kivitelezés költségeit (2,322 milliárd forint). A fejlesztés állami támogatásban részesülhetett mintegy 800 millió forint értékben, továbbá az állami támogatás lekötéséből 7 millió forint további bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

 • Tájékoztatást kaptak a Gyál-I. Kavicsbánya hatástanulmányának felülvizsgálatáról

A „Gyál I. – Kavics” nevű bányaterület Gyál város külterületén helyezkedik el a 0137/4 hrsz-ú ingatlanon, közvetlenül a Peremvárosi Horgásztó szomszédságában. Az ingatlant nyugati, déli és dél-keleti irányból az M5 és M0 autópályák, valamint beépített iparterületek határolják, észak-keleti irányban a tó partja. A területen korábban kavicsbányászati tevékenységet folytattak, melynek következtében kialakult a területen ma is látható bányató. A bányászati tevékenységet 2004-ben kezdték meg, a kitermelés 2012 óta szünetel, a tó ekkor érte el jelenlegi méretét és azóta a területen a tavat is érintő beavatkozás nem történt. Az újra beindított kavicsbánya engedélyezése kapcsán környezeti hatásvizsgálat készült, amelynek felülvizsgálatát végeztette el az önkormányzat. Megállapítást nyert a tanulmányban, hogy nincs olyan, az újratermelés megindulásának tulajdonítható hatás, mely a horgásztóban élő halakra, a tó ökoszisztémájára érzékelhető hatást gyakorolna.

 • Elfogadtak több önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság 2020. évi üzleti tervét

A vállalkozások alapfeladatainak és a fejlesztéseinek elvégzéséhez szükséges dologi kiadások és a bevételek kerültek megtervezésre az üzleti tervben, amelyek a következőképpen alakulnak.

A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. kiadásai közel 542 millió forint, amely tartalmazza az étkeztetést, ebrendészetet, parkgondozást, közútkarbantartást, temetkezést, és ingatlanüzemeltetést. Bevételeit tekintve 270 millió forint saját bevétel, önkormányzati támogatás pedig 273 millió forint.

Gyáli Városgazda Kft. feladata a Városi Sportcsarnok és a Szálloda üzemeltetése, amelynek kiadásait 125 millió forintra becsülik, a bevételt pedig 105 millió forintra. A különbözetet tagi hitel formájában biztosítja az önkormányzat.

Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. fő feladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Gyál város területén. A társaság kiadásait tekintve 112 millió forinttal számolnak, bevételeit tekintve 113 millió forintot terveztek. Ez azt jelenti, hogy 2020-ban is biztosított a szemétszállítás városunkban.

 • Elfogadták az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár tavalyi évi beszámolóját és idei évi munkatervét

Idén is rengeteg színes programot tervezett a Közház szakmai csapata, amelynek köszönhetően mindeneddiginél több látogatót vonzottak a házba. Tavaly fellépő volt Zorán, Halász Judit, Soltész Rezső, Rutkai Bori.

 • Kiírták az idei pályázatokat a civil és sportszervezetek részére

Az önkormányzat kiemelten fontos feladatának tartja a civil közösségek és a sportélet támogatását. Az évről évre pályázati forrásból biztosított összeg nagy segítséget jelent az érintett személyeknek, szervezeteknek abban, hogy céljaikat megvalósíthassák. A civil szervezetek támogatására szánt keretösszeget az idei évben megduplázták, tehát így 6 millió forintra pályázhatnak a helyi közösségek. A sportszervezetek részére 5 millió forintot lehet majd szétosztani.

 • Elfogadták a Gyáli Települési Értéktár Bizottság 2019. évi II. félévi beszámolóját

A bizottság legfőbb célja, a térség természeti környezetének, szellemi-, anyagi-, művészeti alkotásainak, hagyományainak összegyűjtése, bemutatása, ezen keresztül az összetartozás erősítése. A tavalyi beszámolóban rögzítették, hogy mely értékek került be a gyűjteménybe.

 • Lezárták az idősek otthonával kapcsolatos tervpályázatot

Az önkormányzat egy többfunkciós idősek otthonát kíván építeni a régi rendőrőrs területén, amelynek tervpályázatát elfogadták a képviselők. A legkedvezőbb ajánlatot tevő cég, a Life Net Kft. nyerte el a pályázatot, ők készítik el a többváltozatú koncepciótervet.

 • Újra kiírták a Bacsó Béla utcai járdafelújításra vonatkozó pályázatot

Az ismételt kiírás oka az ajánlattételi felhívás V.2.11. pontja és a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján: „az eljárás sajnos eredménytelen, mert nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.”

 • Újra kiírják a Víztorony és a Bartók iskola mögötti tervpályázatot

Az önkormányzat kiemelt feladatának tartja a város zöldfelületeinek folyamatos fejlesztését, ezért a fent említett két helyszínen parkok kialakítását tervezik. Mivel a mostani felhívásra csak egy-egy értékelhető ajánlat érkezett, eredménytelenné nyilvánították a mostani kiírást. A következő ülésen elfogadják az új pályázati felhívást, valamint kijelölik a szakmai zsűri tagjait.

 • Kézfertőtlenítő szerek beszerzéséről döntöttek az önkormányzati fenntartású intézményekbe

Az esetleges vírusfertőzések megakadályozása érdekében kézfertőtlenítőszerek beszerzéséről döntöttek a képviselők a bölcsőde, az óvodák, az iskolák és az önkormányzati fenntartásban lévő intézmények esetében.

A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők ide kattintva.

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkarend szerinti soros ülését 2020. március 27-én tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.