2021. 12. 1.

Eredményes volt a közbiztonsági fórum

Facebookon
Twitteren
E-mailben
A Pest Megyei Kormányhivatal, a Gyáli Járási Hivatal, a Gyáli Polgármesteri Hivatal, a Monori Tankerületi Központ, gyáli általános iskolák, a Dabasi Rendőrkapitányság és a Gyáli- valamint az Ócsai Rendőrőrs képviseltette magát azon a Kistérségi Konzultációs Fórumon, amelyet november 25-én tartottak a Gyáli Polgármesteri Hivatalban. A fórum célja az volt, hogy a résztvevők megismerjék egymás munkáját, tevékenységét, tapasztalatait, majd egy párbeszéd induljon arról, hogyan lehet tovább erősíteni az együttműködést az intézmények között. Kocsis István r. alezredes, a Dabasi Rendőrkapitányság vezetője tájékoztatást adott a Gyáli Járás aktuális bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről. Gyálról összességében elmondható, hogy a regisztrált bűncselekmények száma évről évre csökkenő tendenciát mutat, amelyben nagy szerepe van a városvezetésnek, a lakosságnak, a polgárőrségnek és a rendőrségnek is, hiszen a folyamatosan épülő-szépülő környezet építő és pozitív hatással bír az itt élő emberekre is, és az egykor kevésbé jó hírűnek nevezett település mára példaértékű kertvárossá fejlődött. A fejlődéssel, a jó minőségű utakkal és a megnövekedett gépjárműforgalommal azonban megszaporodtak a közúti balesetek is, amelyek tekintetében lenne mit javítani a számokon. Ezek a balesetek általában az elsőbbségadás elmulasztásából adódó kisebb koccanásos balesetek, amik a sofőrök figyelmetlenségéből adódnak és többnyire személyi sérülés nélkül ugyan, de anyagi kárral járnak. Dr. Széles-Kovács Anna Kornélia a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály, Igazságügyi Osztály Vezetője ismertette feladatukat, a bűncselekmények áldozatainak krízishelyzetben történő vagyonkárának enyhítését, állami segítségnyújtás alapján, pénzügyi segély formájában. Az áldozatsegítés ezen formájáról a későbbiekben részletesebben is tájékoztatjuk a lakosságot. A fórumon szó esett az iskolaőrségről, amellyel kapcsolatban a jelenlévő iskolaigazgatók egyöntetűen pozitívan nyilatkoztak, szerintük az iskolaőr jelenléte mindenképpen jó hatással van az intézmények mindennapjaira. Továbbá reményüket fejezték ki az iskolavezetők, hogy a pandémiás időszakot követően mielőbb újraindulhatnak azok a prevenciós célú előadások az iskolákban, amelyek a gyermekeket fenyegető veszélyekre hívják fel a figyelmet és nagyon hasznosak és népszerűek voltak a diákok körében. Végül értékelték azt a közös munkát, amellyel a vírushelyzet kezelésében dolgozott együtt a polgárőrség, a közterület-felügyelet, a rendőrség és a járási hivatal. Az együttműködés minden szervezeti egység részéről példaértékű volt, ezért az értékelés során valamennyi jelenlévő pozitív visszacsatolást adott.