2018. 04. 3.

Elszállítják a gyáli közterületeken szabálytalanul tárolt autókat

Facebookon
Twitteren
E-mailben

A Gyáli Közterület-felügyelet 2017 decemberétől megkezdte Gyál közigazgatási területén a „hátrahagyott”, üzemképtelen járművek felderítését, s ezen felül a lakosság jelzései segítségével számon tartunk közel 25-30 olyan járművet, melyek közterületről történő elszállítása szükséges. A törvény szerint a közterület-felügyelet, amennyiben a tulajdonos a jármű közterületről történő eltávolításáról nem gondoskodik, a járműveket elszállíttathatja. Üzemképtelen járműnek tekinthető a műszaki hibás jármű, vagy az, amelynek hatósági jelzése hiányzik, vagy engedélye lejárt.  

Tekintettel arra, hogy Gyál Város Képviselő-testületének a közterület használatról szóló helyi rendelete tiltja a lejárt műszaki érvényességgel, vagy hatósági jelzéssel – forgalmi rendszámmal – nem rendelkező járművek közterületen történő tárolását, ezért az ilyen gépjárművek maximum 10 napig lehetnek közterületen, ezt követően a tulajdonos köteles elszállítani. A közterület-felügyelet részére további jogszabályok felhatalmazást adnak a járművek elszállítására, tárolására, őrzésére és értékesítésére; s biztosítja – külön szerződés alapján – közreműködő igénybevételének lehetőségét. Tekintettel arra, hogy sem a közterület-felügyelet, sem pedig a közút kezelője (Önkormányzat) nem rendelkezik az elszállításhoz szükséges tárgyi feltételekkel (szállítójármű és a tárolás helyéül szolgáló őrzött telephely) ezt a tevékenységet, kizárólag egy erre szakosodott vállalkozó bevonásával tudjuk elvégezni. A Gyáli Polgármesteri Hivatal munkatársai és a közterület-felügyelők közös felmérésének eredményeképpen Gyál város közterületein jelenleg kb. 25-30 olyan gépjármű található, mely hatósági jelzés nélkül, vagy lejárt hatósági jelzéssel csúfítja az utcaképet és szennyezi a környezetünket. Az ilyen roncsautók közterületről való elszállíttatása kapcsán a Hivatal felvette a kapcsolatot a környéken elszállítással foglalkozó céggel, amellyel élő szerződést kötött.

A megbízott vállalkozó a szerződés szerint vállalja az Önkormányzat által megrendelt gépjárművek saját telephelyre történő elszállítását és tárolását, továbbá a ki nem váltott gépjárművek/roncsok bontó-hulladékkezelői megsemmisítését. A jármű elszállításának költsége Gyál város tekintetében az IRM rendeletben meghatározottak szerint 20.000Ft+Áfa, a jármű tárolásának és őrzésének napi díja 1.200Ft+Áfa, melyet a tulajdonos vagy az üzembentartó köteles megfizetni.

A vállalkozó a szerződés szerint vállalja a beszállítást követően a jogszabályban meghatározott módon, a meghatározott 6 hónap időtartamig a gépjármű vagy a roncs tárolását. Ha a tulajdonos/üzembentartó jelentkezik a járműért, akkor a felmerült költségek helyszíni megfizetésével kiválthatja az autóját. A vállalkozó felmerült költségei így a tulajdonos által megfizetésre kerülnek.

Amennyiben a tulajdonos nem jelentkezik, a 6 hónapos kötelező tárolási idő lejártával, a vállalkozó saját telephelyén – Nemzetközi Közlekedési Hatáság által kiadott, regisztrált bontóhelyi engedély birtokában – a roncsautó megsemmisítése megtörténik. A kinyert fémhulladék ára jó esetben fedezi a vállalkozó felmerült költségeit, így az önkormányzatot nem terheli kiadás. Amennyiben a vashulladék ára mégsem fedezné a vállalkozó költségeit, abban az esetben a vállalkozó magára vállalja a deficitet, azaz az Önkormányzatnak egyetlen közterületi gépjármű vagy roncs elszállíttatásával sem keletkezik kiadása.

Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben a lakókörnyezetében elhagyatott, feltűnően rossz állapotú, lejárt műszaki érvényességgel rendelkező, vagy hatósági engedély – forgalmi rendszám – nélküli gépjárművet észlel – és szeretne környezete rendjéért tenni -, jelezze azt a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájának a 29/540-951-es telefonszámon, illetve írásban az igazgatas@gyal.hu email-címen.