2017. 09. 18.

Ellenőrzésbe kezd a DPMV Zrt.

Facebookon
Twitteren
E-mailben

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. felhívása szerint 2017. november 2-tól a teljes ellátási területén (21 településen) megkezdi a felhasználási helyek fokozott és teljes körű ellenőrzését a szabálytalanságok kiszűrése érdekében.

Az ellenőrzés elsődleges célja, hogy felderítésre kerüljenek:

– az engedélyezett megoldástól eltérő módon vagy hozzájárulásunk nélkül megvalósított, víziközmű rendszerbe történő ivóvíz- és/vagy szennyvízbekötések, illetve – a saját kútból származó, közműves szennyvízelvezető hálózatra hozzájárulásunk nélkül rákötött szennyvízelvezetések, továbbá – az egyéb vizek pl. illegális csapadékvíz bevezetések. A felhasználási helyek ellenőrzésének részét képezi a meglévő bekötések műszaki állapotának, valamint a fogyasztásmérő és a plombák sértetlenségének ellenőrzése is.

Bár felhasználóink többsége ismeri és betartja a jogszabályi előírásokat, azonban sajnálatos módon előfordulnak olyan szabálytalanságok, amelyek veszélyeztetik a többség egészséges ivóvízellátását, vagy éppen az üzembiztos szennyvízelvezetést. Ezek a szabálytalanságok sok esetben anyagi kárt, közegészségügyi problémát és sok kellemetlenséget okoznak az előírásokat betartó felhasználóink számára is (pl. elöntések csapadékos időszak idején), ráadásul jelentős többletköltségeket is okoznak, melyek a lehetséges fejlesztésektől vonják el a forrásokat.

Az ellenőrzés első lépéseként a DPMV Zrt. a következő ajánlatot teszi:

Amennyiben a korábbi hozzájárulásunktól eltérően vagy nélküle megvalósított víziközmű bekötés használója 2017. október 31-ig postai, könyvelt (ajánlott/tértivevényes) küldeményként bejelentésben jelzi a DPMV Zrt. felé (Postacím: 2360 Gyál, Kőrösi út 190.) a szabálytalan (illegális ivóvíz/szennyvíz/csapadékvíz bekötés) felhasználás tényét, abban az esetben Társaságunk eltekint az üzletszabályzatunkban megjelölt kötbér és a szabálytalan bekötés kapcsán a maximálisan 5 évre visszamenőlegesen megállapítható szolgáltatási díj kivetésétől.

A bejelentések alapján, helyszíni ellenőrzést követően – a jogszabályi előírások figyelembe vételével – születik meg a döntés a szabálytalan kialakítás engedélyezése (pl. illegális szennyvízbekötés legalizálása) vagy annak megszüntetése (pl. csapadékvíz bekötés megszüntetése) kapcsán.

Természetesen a meghirdetett moratórium már nem terjed ki a jogszerű állapot visszaállítására vagy annak legalizálására illetve költségeire. Így tehát pl. egy illegális szennyvízbekötés esetében az új bekötéseknél alkalmazott átvételi eljárást le kell folytatni, továbbá az azzal kapcsolatos költségeket rendezni szükséges.

A moratórium lejártát követően postára adott bejelentésekre a fenti kedvezmények már nem vonatkoznak! Az ellenőrzés során a kollégáink arcképes igazolvánnyal és megbízólevéllel fognak rendelkezni.

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmüket, hogy Társaságunk díjmentesen végzi a felhasználási helyek ellenőrzését, így az ellenőrzést végző kollégáink semmilyen jogcímen sem jogosultak az ellenőrzés során bárminemű díjat kérni vagy elfogadni!

Kérjük minden felhasználónkat, hogy a hatékony munkavégzés érdekében tegyék lehetővé a felhasználási helyekre való bejutást. További információ kérés esetén kérjük, keressék telefonos vagy személyes ügyfélszolgálatunkat.

A felhívás teljes terjedelemben ide kattintva tekinthető meg. 

DPMV Zrt