2021. 03. 12.

Elfogytak a bérelhető helyek a kisvállalkozói parkban

Facebookon
Twitteren
E-mailben
A kormány 2016-ban döntött arról, hogy 2021-ig összesen nyolcvanmilliárd forint célzott pénzügyi támogatást nyújt Pest megyei vállalkozások és önkormányzatok fejlesztéseire, mert a közép-magyarországi régió részeként Pest megye a hozzá hasonló fejlettségű megyékhez képest kevesebb európai uniós fejlesztési forráshoz juthatott a 2014-2020-es időszakban. A fenti célok megvalósítása érdekében kiírt „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megye területén” című pályázat egyik nyerteseként Gyál Város Önkormányzata a Bem József utca és a Bartók Béla utca sarkán elhelyezkedő 2,5 hektáros területen alakított ki kisvállalkozói parkot. Fenti területen 10 db (1568-3015 m2 közötti nagyságú) telek került kialakításra, melyeknek teljes infrastrukturális feltételeinek biztosítása (víz-, szennyvízcsatorna-, elektromos és gázhálózat), és a bekötő út teljes kiépítése megvalósult. A kisvállalkozói park körbekerítése, elektromos kapu, porta épület biztosítása, a terület közvilágításának kiépítése és a külső telekhatárok melletti faültetés szintén a beruházás része volt. 9 telephely a bekötőúton közelíthető meg, míg 1 telephely a Bartók Béla utcáról saját kapuval rendelkezik. A parkban kialakított ingatlanokat 2020 évben az Önkormányzat meghirdette a honlapján, illetve a helyi újságban kisvállalkozóknak történő bérbeadás céljából. A bérleti konstrukció nagy segítséget jelent a beköltöző cégeknek, hiszen nem kell egyszerre nagy összeget területvásárlásra fordítaniuk. A kisvállalkozói ipari park célja a település lakóövezeteiből, az infrastrukturális kötöttségektől fejlődni nem tudó vállalkozások  (például: egy autószerelő műhely, autómosó, kisebb üzem stb.) áttelepülésének segítése, mindezek eredményeként pedig új munkahelyek létrehozása. A park az üzemeltetési feladatait a bérbeadó önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.  látja el és a betelepült vállalkozások számára szolgáltatásokat is nyújt. 2020. augusztus 18-án aláírásra került az első bérleti szerződés, melyet követően 2020 évben még további 6 db szerződést kötöttünk, valamint 2021. januárjában, illetve februárjában az utolsó, még bérelhető telkekre is megkötésre kerültek a bérleti szerződések. Így mind a 10 db ingatlannak meg lett a bérlője. A területen 6 cég fog új telephelyet létesíteni, új épületeket építeni. Több cég 2 és 3 db telket is bérelt, mivel nagyobb beruházást szándékoznak ezen a területen megvalósítani. A cégek profilja változó: van építőipari, gépészeti termékeket raktározó, ipari szigeteléssel, fémlemez termékek forgalmazásával foglalkozó és autószerelő szolgáltatást végző cég. A Vállalkozói Park területe Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 17/2014.(XII.01.) Ök. számú rendelete (továbbiakban: HÉSZ) alapján Gksz-1* jelű építési övezetbe tartozik. A telephelyek kiépítése elkezdődött, a cégek saját ingatlanukat lehatároló kerítések építését megkezdték. Elkészültek az első tervek is a tervezett épületekről. Az önkormányzat célja, hogy az itt induló vállalkozások több – elsősorban gyáli – ember számára biztosítsanak új munkahelyet, és az itt létrejövő beruházások az első lépések legyenek a (Bartók Béla – Kisfaludy utca – Bem József utca – Temető melletti utca által határolt) területrész fejlesztésére.