.

.

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Felhívjuk a lakosság és gazdálkodó szervezetek figyelmét, hogy 2018. január 1-jétől bevezetésre került az elektronikus ügyintézés a Magyar Államkincstár által működtetett Önkormányzati Hivatali Portál keretében. A lakosság számára az elektronikus ügyintézés továbbra is csak egy lehetőség, mert papír alapon, postai feladással vagy személyesen továbbra is kezdeményezhetik ügyeik elintézését. A gazdálkodó szervezetek számára jogszabály írja elő, hogy kizárólag elektronikusan (Cégkapun keresztül) intézhetik hivatalos ügyeiket. Adók, illetékek befizetése E-önkormányzat portálon történő bejelentkezés után Gyál Város Önkormányzatát kiválasztva a szolgáltatás használatával elektronikus úton teljesítheti a kiválasztott önkormányzatnál adó- és illetékfizetési kötelezettségét.

Az Önkormányzati Hivatali Portál

Az Önkormányzati Hivatali Portál (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne.

A Portál természetes személy és jogi személy ügyfelei számára egyaránt lehetőséget biztosít az elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybe vételére. Az Elektronikusan intézhető ügyek és űrlapok listája itt található.

Igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások

Az Önkormányzati Hivatali Portálon jelenleg három szolgáltatás (ügyindítás, ügykövetés, adóegyenleg lekérdezés) érhető el Ügyfélkapus regisztráció és Ügyfélkapus azonosítást követően. (Regisztráció hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be.)

Az ügyfeleknek ki kell választani, hogy GYÁL településen szeretnének ügyet intézni, ezután vehetik igénybe a portál kínálta ügyintézési lehetőségeket.

Ügyindítás

Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. A település (GYÁL) és az ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi a települési önkormányzat hivatali tárhelyére. (Részletes segítséget tartalmazó segédlet itt található).

Amennyiben a portálon rendelkezésre álló nyomtatványok között nem található olyan űrlap, amely a kívánt ügyintézéshez szükséges, úgy egy másik elektronikus felülettel, az E-Papír szolgáltatás segítségével bármilyen kérelem és hozzá csatolt pdf formátumú űrlap, nyomtatvány elektronikusan elindítható.

Az E-Papír szolgáltatás igénybevétele is Ügyfélkapus regisztrációhoz és bejelentkezéshez kötött szolgáltatás. Az E-Papír szolgáltatás a https://epapir.gov.hu/ címen érhető el.

Adóegyenleg lekérdezés

Az ügyfél lekérheti GYÁLHOZ tartozó helyi adó egyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez a felhasználónak az azonosítás után meg kell adnia az adóazonosító jelét, vagy adószámát is. Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti a gyáli önkormányzati adóhatóságnál fennálló személyes adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal felruházott személyként azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzatnál jogosult eljárni.

Amennyiben meghatalmazottként más adózó nevében szeretne adózási adatokat megtekinteni, vagy például iparűzési adóbevallást kíván elektronikus úton beadni, meghatalmazás benyújtása szükséges. A meghatalmazást postai-, vagy elektronikus úton, illetve személyesen lehet benyújtani papír alapon, eredeti aláírással, a Gyáli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodájának Adócsoportjánál. A meghatalmazási nyomtatvány minta honlapunkon elérhető.

Ügykövetés

A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az Önkormányzati Hivatali Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is. Az alkalmazás lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon követésére.

Regisztráció, a szolgáltatás igénybevétele

Az Önkormányzati Hivatalos Portál bárki számára elérhető. Az első belépéskor létrejön az ügyfél személyes fiókja, amelyben személyre szabott beállítások és adatok adhatók meg. Ezek később módosíthatóak.

Amennyiben ki akar lépni a szolgáltatásból, – adatainak biztonsága védelmében – ne a böngészőablakot zárja be, hanem mindig kattintson Kijelentkezés gombra.

Böngészőprogram, internet hozzáférés

Az oldal megtekintéséhez böngészőprogram (Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Edge, stb.) és internet hozzáférés szükséges, a portál és a szolgáltatásai használata egyéb alkalmazás telepítését nem igényli.

Önkormányzati Hivatali Portál vagy E-Papír?

Amennyiben az elintézendő ügyéhez a Hivatali Portálon nem talál űrlapot, akkor az az E-Papír szolgáltatás keretében intézhető. Ebben az esetben további nyomtatványok találhatók az önkormányzat honlapján, melyek elérhetősége: http://www.gyal.hu/dokumentumok/letoltheto-dokumentumok/. Itt kiválasztva a nyomtatványt, letöltve, kitöltve csatolható fel a kérelem pdf formátumban az E-Papír oldalon mellékletként. Az E-Papír felület segítségével beküldendő ügykezdeményezés is Ügyfélkapus bejelentkezést kíván. Ennek hiányában az űrlap kitöltve személyesen vagy postai úton juttatható el a Gyáli Polgármesteri Hivatalba.

Ügyfélkapu létrehozása

Két módszer lehetséges ügyfélkapu létrehozására:

  1. otthonról, e-személyivel (https://ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio/regEszemelyi)
  1. bármelyik okmányirodában, kormányablakban személyesen intézhető

További részletek

Az elektronikus ügyintézés szabályait az elektronikus ügyintézés és bizalmi szoláltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény-, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm.rendelet tartalmazza.

Az Önkormányzati Portált a Magyar Államkincstár Önkormányzati ASP Alkalmazásokat Támogató Főosztálya működteti, és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. üzemelteti.

Hivatali Kapu

  1. Gyál Város Önkormányzat Gyáli Polgármesteri Hivatal

hivatali kapu (rövid név) : GYALONK                          hivatali kapu (rövid név): GYALPH

KRID: 552076929                                                            KRID: 305179148

Indítás

Az ügyintézés indításához kattintson ide.