2019. 08. 20.

Dr. Major László Lajos, nemzetközi hírű szívsebész városunk legújabb díszpolgára

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Hagyomány városunkban, hogy a díszpolgári címeket augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén vehetik át a kitüntetettek. Idén is bővült a gyáli díszpolgárok köre, a mai napon dr. Major László Lajos szakorvos, radiológus, szívgyógyász szakorvos, orvos-közgazdász, egyetemi oktató vehette át városunk legrangosabb kitüntetését Pápai Mihály polgármestertől. A díj olyan személyeknek adományozható, akik valamely kiemelkedően jelentős munkájukkal vagy egész életművükkel a településen, a megyében, országosan vagy nemzetközi viszonylatban általános elismerést szereztek, valamint a település javára végzett önzetlen áldozatvállalásukkal továbbá példamutató emberi magatartásuk miatt köztiszteletben állnak. Dr. Major László Lajos, tősgyökeres gyáliként az orvostudományban elért kutató-feltaláló munkájával nem csak városunk, de az egész emberiség javára fordította tudását, kitartását, ezért a képviselő-testület méltán jutalmazta a díszpolgári címmel.

Major László 1956. március 27-én született Budapesten, tősgyökeres gyáli családból származik. Nagyszülei, Kisgyörgy Aladár és felesége voltak a település első tanítói. Édesapja Dr. Major Lajos az akkoriban még falunk állatorvos volt. Édesanyja Kisgyörgy Katalin, Gyál első gyógypedagógusa, szülei nyomdokán teljes munkásságát Gyálon töltötte. Édesanyja testvére, Kisgyörgy Edit a falu első gyógyszerészeként ment nyugdíjba. Testvére Dr. Major Katalin, hatósági és magán állatorvos Gyálon. Dr. Major László településünkön, az egykori Bajcsy-Zsilinszky utcai iskolában kezdte, majd a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában folytatta általános iskolai tanulmányait, melyet követően az Ócsai Bólyai János Gimnáziumban tanult tovább. Mind az általános, mind a középfokú tanulmányai ideje alatt kitűnő tanuló volt, de a sportban is jeleskedett, ifjúsági országos bajnokságot nyert íjászatból. Fizika és biológia tárgyból az országos tanulmányi verseny helyezettjeként egyenes útja nyílt az egyetemre. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán végzett summa cum laude 1980-ban, melyet követően a Szabolcs utcai Kórházban, melyet akkor Orvostovábbképző Intézetként ismertek, kezdte meg orvosi pályafutását. Radiológiából és kardiológiából szerzett szakvizsgát. Az intézet haladó szellemisége és az orvosképzésben vállalt szerepe okán is már fiatalon lehetősége nyílt bekapcsolódnia az akkoriban még csak induló ér- és szívkatéteres beavatkozásokba.  Kollégáival együtt végzett munka eredményeképpen az évtizedek alatt olyan új szakmák, gyógyítási lehetőségek nőttek fel, melyeket ma invazív radiológia és invazív kardiológiaként ismerünk. A kórházi betegellátás mellett Gyálon 1980 és 1990 között háziorvosi ügyeleti munkát vállalt. Magyarországon elsőként vezette be az intravaszkuláris – éren belüli – katéteres diagnosztika és terápia több módszerét. Harminc ezret meghaladó invazív diagnosztikai és terápiás beavatkozást végzett el. Kifejlesztett egy hazai gyártmányú vascularis/coronaria stentet – azaz érbe ültethető protézist, egylumenű ballonkatétert, spirált a jóindulatú prosztatanagyobbodás kezelésére, éren belüli áramlásmérőt, szívókatétert, szívritmus szabályozót pitvarfibrilláció kezelésére. Több magyar és nemzetközi szabadalma van, több mint száz első és társszerzős közleménye és előadása jelent meg; három hazai, egy külföldi tankönyv és két kézikönyv megírásában társszerzőként vett részt.

Dr. Major László szakorvosi munkája mellett egyetemi oktatóként is tevékenykedik. Nem csak orvosok és asszisztensek kerültek ki a keze alól, a Budapesti Műszaki Egyetem orvos-mérnöki képzésében konzulensként vesz részt. Az évek során nem csak tanított, de tovább tanult, orvos-közgazdász és egészségügyi szervezés diplomát is szerzett. Jelenleg a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház Katéterdiagnosztikai és katéterterápiás laboratórium laborvezető főorvosa, nevéhez fűződik az intézményben megalapított Hemodinamikai Laboratórium elindítása.

A rendszerváltás időszakában bekapcsolódott az átalakuló politikai életbe. 1990-től egy ciklusban önkormányzati képviselő és megyei képviselő is volt. Ezt követően a szakmapolitika fele fordult. A Magyar Orvosi Kamara több bizottságának tagja, illetve vezetője volt az elmúlt évtizedekben. Jelenleg Magyar Orvosokért Alapítvány kurátora. A változó korszellemnek megfelelően több vállalkozást hozott létre. Csak néhányat említve, a CVI KHT keretében a Bajcsy  Kórházban társaival együtt létrehozták Budapesten az első privát haemodynamikai laboratóriumot a szív- és érbetegek ellátásának javítására, majd elvégezték az Országos Neurológiai és Pszichiátriai Intézet (OPNI) teljes radiológiai rekonstrukcióját. Itt megalapította az ország első invazív stroke ellátó központját. A Szabolcs utcai kórházi munkahelyének támogatására létrehozta a Haemodynamikai Alapítványt. Sajnálatos módon a szocialista kormányzati időszakban történt kórházbezárási hullám során bezárták a Szabolcs utcai kórházat, és másfél év sikeres működés után az OPNI is bezárásra került, mellyel derékba törték a már megindult hazai invazív stroke ellátást. A Bajcsy kórházi haemodynamikai labort államosították, de fennmaradt, jelenleg is működik. A Szabolcs utca bezárása dacára a Haemodinamikai Alapítvány fenn tudott maradni és jelenleg a fiatal invazív kardiológus orvosok szakképzését támogatja.

A koszorúér szűkület tágítására kifejlesztett eszközének nemzetközi megismertetése során került többek között Oroszországba, Szent-Pétervárra. Az orosz orvosokkal történt évtizedes együttműködés, oktatásuk eredményeképpen a módszer ott is elfogadottá vált, több száz beteg sikeres műtéte történt meg ott is keze által. Köszönetképpen az orosz Petrovszkij Tudományos és Művészeti Akadémia akadémikus professzorává választották.

Dr. Major László házas, felesége Dr. Hadházi Éva háziorvos Gyálon, három gyermekük született. Major Ildikó diplomata, Major Ilka közgazdász, Dr. Major Zsófia belgyógyász. Egy kisfiú és egy kislány unoka boldog nagypapája. Az ünnepségen részt vett dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Erős József alpolgármester, Gyimesi István nyugalmazott polgármester, városunk díszpolgára, Kovalik Józsefné városunk díszpolgára, Barth Károly városunk díszpolgára, önkormányzati képviselők, intézményvezetők. Dr. Major László Lajos a díj átvétele után köszönetet mondott családjának és elismerően méltatta a városvezetés munkáját, amelynek köszönhetően Gyál egy kis faluból mára fejlődő kertvárossá válhatott. „Csak így tovább fiúk!” – bíztatta a város vezetőit, hogy ez a fejlődés a továbbiakban se álljon meg.

Az eseményt a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek műsora tette emlékezetessé. Gyál város díszpolgárainak sorában Dr. Major László nyolcadikként kaphatta meg a rangos elismerést.