2019. 05. 15.

Csökkennek a bűncselekmények, de a közlekedésben még mindig figyelmetlenek vagyunk

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Csökkennek a bűncselekmények, és a balesetek, de a közlekedésben még mindig figyelmetlenek vagyunk.

A Dabasi Rendőrkapitányság minden évben elkészíti beszámolóját, amelyben az előző évi munkájukról adnak számot. A beszámolóból megtudhatjuk, milyen az illetékességi területükhöz tartozó települések – így Gyál város – közbiztonsága. Cikkünkben összefoglaltuk a lakosságot leginkább érintő bűnügyi és közlekedésbiztonsági adatok statisztikai eredményeit.

A Dabasi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez 15 település tartozik az alábbi megoszlásban:

5 város (Dabas, Gyál, Örkény, Ócsa, Újhartyán), 6 nagyközség (Alsónémedi, Bugyi, Táborfalva, Hernád, Inárcs, Felsőpakony), valamint 4 község (Kakucs, Pusztavacs, Tatárszentgyörgy, Újlengyel).

A közel 800 km2 nagyságú illetékességi terület jelentős tanyavilággal rendelkezik, az itt élő lakosság száma meghaladja a 90.000 főt, mely a Budapest területéről történő kiköltözések miatt folyamatosan növekszik.

Az illetékességi terület úthálózatának hossza 343 km, ebből 4 nagy forgalmú főútvonal (M5-ös Autópálya 37,1 km, M0-ás Autópálya 7,1 km, 5. számú főút 41,2 km és a 405. számú főút 4,5 km hosszan). Valamint 1 jelentős forgalmat lebonyolító vasútvonal (Budapest – Lajosmizse – Kecskemét) halad át 45 km hosszan.

Lássuk a bűnügyi statisztikákat! A regisztrált bűncselekmények száma és változása, a nyomozáseredményességi mutató, és a felderítési eredményességi mutató alakulása.

A dabasi kapitányság területén az ismertté vált bűncselekmények döntő többsége évről évre az országos és megyei arányoknak megfelelően vagyon elleni bűncselekmény, mely főként lopásokból és betöréses lopásokból tevődik össze. E kategóriákon belül elsősorban a falopások, besurranásos lopások, melléképület betörések, telephely betörések, gépkocsi feltörések jellemzőek. A regisztrált bűncselekmények száma 2016. évben 1591 volt, mely az azt megelőző 6 év legalacsonyabb értéke. 2017. évben ez a szám tovább csökkent, 1398-ra, mely további 12,1%-os csökkenést mutat, ez a tendencia folytatódott 2018. évben, mivel 1020 volt ez a szám, mely 27,04%-os további csökkenést eredményezett.

1

A nyomozás eredményességi mutató vizsgálatánál megállapítható, hogy a 2016. évi 61,5%-ról 2017-re 59,4%-ra csökkent. Ezzel az eredménnyel szemben 2018. évben ismét emelkedett 68,9%-ra. A dabasi kapitányság eredményesség tekintetében a megyei átlag felett van, a kapitányságok közötti 3. helyet elfoglalva.

2

A felderítési eredményesség minimális emelkedést mutat a 2017. évihez képest 38,9%-ról 39%-ra nőtt ez a szám. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények száma és változása, a nyomozáseredményességi mutató alakulása, a felderítési eredményességi mutató alakulása.

3

A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számadatait áttekintve megállapítható, hogy az elmúlt években csökkenő tendencia mutatkozott.

A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása

 

4

A kiemelt bűncselekmények száma alakulásának vizsgálatakor megállapítható, hogy a lakosságot leginkább irritáló bűncselekmények – lopás, betöréses lopás és lakásbetörés – az elmúlt 3 évben folyamatosan csökkenő tendenciát mutat.

 A regisztrált bűncselekmények területi megoszlásának bemutatása a Gyáli Rendőrőrs illetékességi területén

Kilenc évet áttekintve az Gyáli Rendőrőrshöz tartozó két településen az alábbiak szerint alakult az összes ismertté vált bűncselekmények száma:

5

Megállapítható, hogy a Gyáli Rendőrőrs illetékességi területén 2015 évig viszonylag állandó bűnügyi számok keletkezetek kivéve a kiugróan magas 2012. évet, 2016 évben jelentős csökkenés, majd 2017 évben emelkedés, a tavalyi 2018 évben viszont jelentős mértékű csökkenés volt megfigyelhető.

Gyál Városban az elmúlt 9 évben a bűncselekmények alakulását az alábbi táblázat mutatja:

 6

A bűncselekmények számának alakulás terén megállapítható, hogy jelentős mértékű csökkenés következett be a 2017-es esztendőhöz képest. Lakásbetörés és lopás bűncselekmény esetében is további jelentős mértékű csökkenés figyelhető meg.

Lássuk a közlekedésbiztonsági statisztikákat! A Dabas Rendőrkapitányság illetékességi területén 2018. évben 328 közúti közlekedési baleset történt, ami jelentős mértékű csökkenést jelent a 2017. évhez képest. Balesetek bekövetkezés helye szerinti megoszlása 2018. január 1. – 2018. december 31.

7

A közúti közlekedési balesetek mellett továbbá egy halálos kimenetelű légi közlekedési baleset történt, melynek kapcsán 1 fő halálozott el. A balesetek esetében a sérülések mértéke, nagyban függ a járművek műszaki állapotától, valamint a rongálódott járművek évjáratától, mivel az újabb konstrukciók már egyre több vezetéstámogató rendszerrel vannak ellátva, valamint az aktív és a passzív biztonsági rendszerek is nagy fejlődésen mentek át az utóbbi 10 évben. (tábla felismerő rendszer, sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, adaptív tempomat, légzsákok száma, éberség figyelő rendszer, stb.). Sajnos a magyarországi gépjárművek átlag életkora a KSH 2017-es statisztikái szerint 14,1 év, ez nagyban befolyásolja a járművekben utazó személyek esetében az esetlegesen bekövetkező balesetkor a sérülés fokát.

Baleseti okok jellemzően továbbra is a gyorshajtás (relatív gyorshajtás), a kanyarodási szabályok be nem tartása, és az elsőbbségi jog meg nem adása. A területi adottságainkból adódóan nálunk az okozó járművek jellege túlnyomó részben személygépjármű.

A személyi sérüléses balesetek időbeli megoszlása 2018. évben is hasonlóan alakult, mint a korábbi években. A balesetek túlnyomó része 12.00 óra és 18.00 óra között történik.

Ittasan okozott személyi sérüléses közúti közlekedési baleset a Dabasi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2018-as évben 14 esetben történt. Ez a szám 2017. évben 15 volt.

A dabasi kapitányság illetékességi területén összesen 6 esetben történt halálos közúti közlekedési baleset, mely balesetekben összesen 6 fő halálozott el.

Gyálon az alábbi táblázat szerint alakult a közúti balesetek száma az elmúlt években

8

A balesetek számának vizsgálata során megállapítható, hogy jelentős mértékű volt a csökkenés a 2017. évhez viszonyítva. Sajnos 1 halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset is történt Alsónémedi illetékességi területén. A könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek számánál jelentős mértékű emelkedés volt megfigyelhető az előző évhez képest.