2017. 01. 27.

Beszámoló az év első testületi üléséről

Facebookon
Twitteren
E-mailben
2017. január 26-án rendes képviselő-testületi ülés keretében döntöttek a képviselők az alábbi napirendekről:

Elfogadták a képviselők a 2017. évi igazgatási szünet időpontját, melynek értelmében a Gyáli Polgármesteri Hivatal július 20-tól augusztus 2-ig zárva tart.

A képviselők egyhangúan elfogadták a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2016. évi beszámolóját, mely tartalmazza a szervezet szakmai működését, egész éves feladatait.

Határoztak a Gyáli Polgármesteri Hivatal apparátusának létszámkeretének csökkentéséről, melyre a Hivatal átszervezése miatt került sor. Ennek értelmében egy fővel csökkentik a létszámot.

Elfogadták a képviselők Gyál Város Kommunikációs Koncepciótervét, mely tartalmazza a város új arculati elemeinek összesítését, infokommunikációs rendszerek kiépítését, városi installáció kihelyezését, stb. A tervre azért van szükség, hogy hatékonyabb és strukturáltabb kommunikáció működjön a városban annak érdekében, hogy a várossal kapcsolatos információk minél szélesebb rétegben juthasson el a városlakókhoz.

A Képviselő-testület határozott az újonnan épülő városi sportcsarnok terveinek tervbírálatáról, melynek köszönhetően átvizsgálják a korábbi tervek naprakészségét. Mivel a tervek néhány évvel ezelőtt készültek, így fennáll annak a valószínűsége, hogy módosítani szükséges a tervdokumentáción.

Döntöttek a Gyáli Tátika Óvoda rekonstrukciójáról, melynek keretében a régi épület teljes elbontásával egy mai előírásoknak maximálisan megfelelő korszerű óvoda újjáépítése veszi kezdetét. A közbeszerzési eljárás hamarosan megindul, majd a város költségvetésének elfogadását követően a munkálatok is megkezdődhetnek (erről a későbbiek során külön cikkben is beszámolunk.).

Pápai Mihály polgármester már több nyilvános eseményen megemlítette, hogy szeretné, ha az intézményeink után, a városi terek, zöldfelületek, parkok is megújulnának. Ennek eredményeként a városvezetők megszavazták a Gyáli Millenniumi Park és a Gyáli Szent István tér felújítását, mely közbeszerzési eljárása is megindulhat. Mindkét park kiviteli tervei készülőben vannak.

Január 1-jével tartalmilag és küllemében is megújult a városi újság. Az új szerkesztő személyéről még tavaly decemberben döntöttek a képviselők, ennek értelmében Szita Róbert újságíró szerkeszti a lapot, mely továbbra is 8500 példányszámban jelenik meg. A változás a lap megnevezését is érintette, amely januártól a „Gyáli Mi Újság” nevet viseli.

Gyál Város Önkormányzata éves munkarend szerinti soros ülését 2017. február 23-án, 17.00-kor tartja a Városháza tanácstermében.  A Képviselő-testületi anyagok, illetve döntések ide kattintva érhetőek el.