2017. 02. 23.

Beszámoló a februári képviselő-testületi ülésről

Facebookon
Twitteren
E-mailben
  1. február 22-én rendes képviselő-testületi ülés keretében az alábbi pontokról döntöttek a képviselők:

A képviselők elfogadták a rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb események beszámolóját, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

Harmadik napirendként a 2016. évi költségvetési rendeletet módosították a képviselők, melyet 9 igen és 1 nem szavazati aránnyal elfogadott a testület. FIDESZ frakció: 7 igen, Hegymegi István: igen, Lakos Péter: nem, Végh Tibor: igen.

Új rendeletet alkottak a képviselők, amely mondhatni egyedülálló, hiszen az új rendeletnek köszönhetően az eddig bevezetett programokat integrálja és az újonnan bevezetni kívánt programokat újraértelmezi. Ez azt jelenti, hogy az ún. Gyáli Élet Program nevet viselő kezdeményezés az önkormányzat gondoskodása a születéstől az óvoda- és iskolakezdésen keresztül, figyelmet szentelve a középiskolásoknak és egyetemistáknak, a házasulók programon át, egészen a „szépkorig” elkíséri az egyént, mindemellett bevezetése a gyáli identitást elmélyítő akcióként is felfogható. Az új programnak köszönhetően több támogatást kapnak a középiskolások, valamint az felsőoktatásban tanulók, de a szépkorú polgárok is jelentősebb támogatást kaphatnak. Az óvodát megkezdő gyáli kisgyermekek is óvodai kezdőcsomagot kapnak, melynek kapcsán a szülőknek kevesebb kiadása lesz a beiratkozás során. A rendeletet egyhangúlag elfogadta a testület.

Elfogadták a képviselők a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2017. évi üzleti tervét, mely a szakmai célokon kívül, a pénzügyi költségvetést is magába foglalja. Szintén döntöttek a Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. üzleti tervéről, melynek értelmében Gyál több pénzügyi támogatásban részesülhet.

Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2016. évi beszámolóját, valamint az idei munkatervét is jóváhagyták a városvezetők. A sokszínű és különleges programkínálat egyre több gyáli polgárnak teszi lehetővé, hogy megtalálja a maga számára hasznos eseményeket. A közösségi ház az utóbbi időben lecserélte a bútorzatot és megújultak az egyes rendezvénytermek is. Nem csak a programokat tartják fontosnak, hanem a tárgyi eszközökre is nagy hangsúlyt fektetnek, úgymint hangosító berendezések, hangfalak, stb. Ezen eszközök beszerzésére pályázati forrást áll rendelkezésre, melyet a testület önrész formájában 3 millió forinttal támogat.

Kiírták a pályázatokat a civil szervezetek, valamint sport célú támogatások vonatkozásában, amely lehetővé teszi a fejlődést, fejlesztést a helyi szervezetek számára. A pályázatok célja, hogy olyan rendezvények, programok támogassa, melyek hozzájárulnak a szervezet és a város kulturális programjainak megvalósításához. Pályázni március 31-ig lehet. Részletek: https://www.gyal.hu/varosunk/sport/

Pápai Mihály polgármester javaslatát támogatta a testület, melynek értelmében a Gyáli Tátika Óvoda rekonstrukciójával kapcsolatos óvodai átszervezések vonatkozásában kíván intézkedéseket megtenni.

Gyál Város Önkormányzata éves munkarend szerinti soros ülését 2017. március 30-án, csütörtökön 17.00-kor tartja a Városháza tanácstermében.  A Képviselő-testületi anyagok, illetve döntések itt érhetőek el.