2023. 01. 5.

Az IPA devizában is megfizethető

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX.26.) Kormány rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) lehetőséget biztosít a vállalkozások számára, hogy iparűzési adóelőleg és elszámolási különbözet kötelezettségüket devizában (euróban, vagy amerikai dollárban) is megfizethessék.

Az új szabály azon vállalkozásoknak jelent egyszerűsítést, amelyeknek bevétele részben, vagy teljes egészében devizában folyik be. A Korm. rendelet által biztosított lehetőség – elsősorban az említett vállalkozások számára – megkönnyíti az önkormányzatok felé teljesítendő iparűzési adó befizetést. A devizában történő befizetés lehetősége minden vállalkozás számára elérhető lesz.

A vállalkozások 2023. január 1. napjától esedékessé váló iparűzési adóelőleg és elszámolási különbözet kötelezettségüket a Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) által az iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesíthetik.

A Kincstár által önkormányzatunk részére megnyitott számla adatai:

Önkormányzat neve: Gyál Város Önkormányzata

Számla száma: 10023002-00358815-02120018

Számla IBAN száma: HU88 1002 3002 0035 8815 0212 0018

Felhívjuk a vállalkozások figyelmét, hogy a deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl, a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB. SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

A devizában megfizetett iparűzési adó megfizetésének napja a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja (mikor is a Kincstár által vezetett deviza számláról az önkormányzat iparűzési adó számláján jóváírásra kerül). Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az előbbiekben ismertetett jóváírási időpont miatt a devizában utalt befizetést célszerű a befizetési határidőt megelőző néhány nappal korábban teljesíteni, hogy ne keletkezzen késedelmes befizetés.

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

Az ASP adószakrendszerben a vállalkozás adószámla kivonatán, valamint az adószámla tételes elektronikus lekérdezése során látható lesz (fejlesztés alatt) az euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés összege, devizaneme, valamint az árfolyam (melyen átváltásra került az utalás), és az elszámolt forint összeg.

Gyál, 2023. január

                                                                  Gyáli Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi és Adó Iroda