2023. 10. 5.

Az idei kerekasztal középpontjában az idősekről való gondoskodás volt

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020 februárjában alkotta meg a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet), amely értelmében a Rendelet hatálybalépését követően kell a Kerekasztalt összehívni.

A Kerekasztal első ülésére a koronavírus-járvány több-, 2020.-, és 2021. évi hulláma miatt 2021. június 29. napján került sor, ezen az ún. alakuló ülésen a szociális témák álltak a megbeszélés középpontjában. A második ülésre 2022. szeptember 21. napján került sor, amely központi témája a gyermekjólét-, és gyermekjóléti kérdések megvitatása volt.

A 2023. évi Kerekasztal ülésére 2023. október 5. napján került sor a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében. Az idei Kerekasztal megbeszélés fókuszában az idősügy, illetve az idősekről való gondoskodás állt.

Az élettartam hosszabbodásával a modern társadalmakban, így Magyarországon is egyre több az idős ember. Számuk és népességen belüli arányuk növekedése általános jelenség, ennek következtében folyamatosan egyre nagyobb teher, és egyben felelősség is nehezedik a társadalmi ellátórendszerekre. A statisztikai mutatók közül az időskori eltartotti ráta az, amely az öregedés aktuális állapotát jelzi. Az időskori eltartotti ráta az 1990. évi 20%-ról 2021. évre 31%-ra nőtt, ez azt jelenti, hogy amíg 1990-ben 1000 fő aktív korúra (15-64 év közöttire) 200 fő időskorú (65 év feletti) jutott, addig 2021-ben már 312 fő idős. A kutatások azt mutatják, hogy az időskori eltartotti ráta a 2030-as évek végétől gyorsuló ütemben folyamatosan emelkedni fog, és értéke 2070-re eléri a 61%-ot, azaz 1000 fő aktív korúra 610 fő idős fog jutni. A hosszú távú demográfiai kilátásokat leginkább az öregedési index fejezi ki, amely az időskorúak gyermekkorúakhoz viszonyított arányát méri. Ennek értéke Magyarországon folyamatosan és dinamikusan emelkedik: 1990-ben 100 fő gyermekkorúra 64 fő időskorú lakos jutott, 2023-ben már 141,5 fő. Ez azt jelenti, hogy az idősek létszáma közel másfélszerese (140%-a) a gyermekekének. A Központi Statisztikai Hivatal fenti számai is azt mutatják, hogy a témával mindenképpen szükséges foglalkozni.

A Kerekasztal megbeszélést, annak elnöke, Nagy József Elek alpolgármester hívta össze. Előadóként a rendezvényen a Civilút Alapítvány sajtószóvivője, Gulyás Andrea bemutatta Alapítványuk időseket célzó Odaadó Programját, illetve a magyarországi idősellátás-idősgondozás területén magas szintű szolgáltatások nyújtásával foglalkozó, IRMÁK Nonprofit Kft. intézményvezetője, Kostyalik Katalin tartott előadást az idős és fogyatékos ellátásra vonatkozó igények változásáról. Kertváros Szociális Központ intézményvezetője, Pallagi Ágnes pedig ismertette a Gyáli Idősek Klubja elmúlt öt éves működésének tapasztalatait, beszámolt az idősek klubbéli mindennapjairól.

A Kerekasztal megbeszélésen részt vettek a város közintézményeinek és civil szervezeteinek vezetői, és képviselői.