2018. 03. 14.

Április közepén lehet beiratkozni az általános iskolákba

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Közzétették az általános iskola első osztályába történő beiratkozás időpontjait, melyet Babák László Mátyás, a Gyáli Járási Hivatal vezetője hagyott jóvá. A  hivatalos hirdetmény itt érhető el.

A beiratkozás időpontjai idén:

  • 2018. április 12. (csütörtök) 8-19 óra között
  • 2018. április 13. (péntek) 8-18 óra között

Íme néhány fontos információ az beiskolázásról:

Amelyik gyermek az adott év augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, annak abban, de legkésőbb a következő tanévben meg kell kezdenie tanulmányait. Szülői kérésre 6 éves kor előtt is mehet iskolába a gyerek kormányhivatali engedéllyel, szakértői vélemény alapján pedig további egy évig óvodában is maradhat. Az óvoda vezetője állítja ki a szakvéleményt a gyermekről, hogy mehet-e iskolába. Ha nincs egyetértés az óvodavezető és a szülők között, akkor iskolaérettségi vizsgálaton kell a gyereknek részt vennie, mint ahogy akkor is, ha nem jár óvodába. Ezekben az esetekben a szakértői bizottság dönt.

A beiratkozáshoz szükség van:

  • a gyerek személyazonosságát igazoló születési anyakönyvi kivonatra vagy személyi igazolványára (ha van),
  • a lakcímkártyájára,
  • az iskolaérettséget igazoló, eredeti óvodai szakvéleményre.

Elsősorban a lakóhely szerinti körzetes iskolába kell beiratkozni. Ha a szülők másik iskolába szeretnék a gyereküket beíratni, akkor is el kell menniük a körzetes iskolába, ahol jelezni kell ezt.

Az iskola az alábbiak szerint dönt a felvételről:

  • akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola körzetében van, azt kötelezően fel kell venni
  • a körzetesek után előnyben kell részesíteni a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetűeket, közülük is előnyt élveznek a kerületiek
  • ha az iskolának még mindig van szabad helye, akkor sorsolás nélkül felveheti a sajátos nevelési igényű és a különleges helyzetű gyerekeket, illetve azokat, akiknek szülője tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy a gyerek testvére az intézménybe jár, vagy a gyerek lakóhelye az iskola egy kilométeres körzetén belül található, valamint ha a szülő munkahelye az intézmény körzetében van.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt. Ha az iskola igazgatója elutasítja a körzetben lakó gyermek jogos felvételét, akkor a Klebelsberg Központhoz fordulhatunk panasszal. A térségben Hrutkáné Dr. Molnár Monika Katalin, a Monori Tankerületi Központ igazgatója.

Elérhetőség: Cím:2200 Monor, Petőfi S. u. 34. Postacím: 2200 Monor, Petőfi S. u. 27. Telefon: +36 (29) 795-212 E-mail: monor@kk.gov.hu

Az iskolai körzethatárok ide kattintva érhető el.

 

Hasznos tudnivalók

Van-e szabad iskolaválasztás vagy minden gyermek a körzetében kijelölt általános iskolába kell, hogy jelentkezzen?

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 72. § (2) bekezdése alapján a szülőt megilleti az iskola szabad megválasztásának joga. Amennyiben a gyermek tizennegyedik életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen, a szülő ezt a jogát vele közösen gyakorolhatja. Az intézmény-választás szabadsága azt jelenti, hogy nem tiltható meg a jelentkezés benyújtása, függetlenül attól, hogy az iskolát a szülő milyen okból és milyen indokkal választotta meg. A benyújtott jelentkezést az intézmény vezetője érdemben köteles elbírálni és írásban közölnie kell a döntését. Az intézmény által hozott döntés ellen a szülő jogorvoslati lehetőséggel élhet. Az intézmény-választás szabadsága tehát nem jelenti azt, hogy a szülő kérelmét feltétlenül teljesíteni kell. Jogszerűtlen azonban minden olyan intézkedés, amelyik kizárná vagy korlátozná a szülő intézményválasztási szabadságát, az iskolába történő szabad jelentkezés jogát.

Fentiek alapján a tanuló a szabadon választott iskolába, ennek hiánya v. elutasítás esetén a „körzetes iskolába” nyer felvételt. A kötelező felvételt biztosító iskola intézménye azt a célt szolgálja, hogy minden körülmények között legyen egy  a tanuló lakóhelyéhez közeli iskola, amely fogadja őt, és ahol eleget tehet tankötelezettségének.

Elutasíthatja-e az általános iskola a jelentkezőt csak azért, mert nem abban a körzetben lakik a család?

Amennyiben a tanuló nem az iskola felvételi körzetében rendelkezik lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel, az iskola ( ún. szabadon választott iskola) elutasíthatja a felvételt. Az ágazati törvény a tanuló lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét veszi alapul az iskola felvételi kötelezettsége szempontjából. A kiskorú lakcímének meg kell egyeznie a törvényes képviselője lakcímével. Amennyiben ez a felvételi körzetben van, az adott iskola nem utasíthatja el a felvételt.

A helyi önkormányzat kötelezheti-e a családot, hogy a körzetileg kijelölt iskolába írassa be a gyermeket?

Amennyiben a tanköteles gyermeket nem veszi fel egy szabadon választott iskola, akkor a szülő köteles őt beíratni a körzetes iskolába. Ha ennek nem tesz eleget, a gyámhatóság, illetve a járási hivatal mint  a tankötelesek nyilvántartását vezető hatóság kötelezheti a szülőt, illetve eljárást indíthat vele szemben.

Hogyan ellenőrzik – ellenőrzik-e – azt, hogy egy adott iskolába jelentkező gyermek valóban azon a lakcímen él életvitelszerűen, amit bejelentett?

A lakcím valódiságának ellenőrzése nem tartozik az igazgató feladatai közé, arra  hatásköre sincs, arra – indokolt esetben – a lakcímnyilvántartásért felelős hatóság jogosult – tudtuk meg a minisztériumtól.