2017. 03. 16.

Álláspályázat – Szociális ügyintézői munkakör

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Gyáli Polgármesteri Hivatal

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Igazgatási Iroda

 

„szociális ügyintéző”

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozott idejű közszolgálati jogviszony (próbaidő letelte után határozatlan idejűvé alakulhat)

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7.) korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. pontja szerinti szociális és gyámügyi feladatkör, vagy a 14. pontja szerinti hatósági feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Helyi szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyintézés (települési támogatás, beiskolázási segély, köztemetés), továbbá a belföldi jogsegélyek teljesítése, a szünidei gyermekétkeztetés feladatainak ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A feladatkörbe tartozó döntések kiadmányozásra való előkészítése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet és a 2012. évi CXX. törvény 6.§.(1) bekezdésben foglaltak igazolása,
 • Felsőfokú végzettség esetén:
  • felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga vagy
  • felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat.
 • középfokú végzettség esetén:
  • közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga vagy
  • középiskolai végzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat.
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Kinevezés előtt egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmasság,
 • A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 84.-85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet használat),
 • hasonló szakterületen szerzett gyakorlat,
 • pszichés terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerintiönéletrajz,
 • a végzettséget, képesítéseket igazoló okiratok másolata,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 1. április 24.

A pályázat benyújtásának határideje:    2017. április 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Flórián-Karvalics Katalin, az Igazgatási Iroda vezetője nyújt a 29/540-950-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Kérjük feltüntetni a borítékra a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző

 • Postai úton a Gyáli Polgármesteri Hivatal címére (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.),
 • Elektronikus úton a gyalph@gyal.hu email címre,
 • Személyesen a Jegyzői Titkárságra.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja:

Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók meghallgatásáról. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje:      2017. április 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.gyal.hu       2017. március 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.