2018. 06. 11.

Álláslehetőség – közterület-felügyelői munkakör

Facebookon
Twitteren
E-mailben
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 29/2012. (III.7.) korm. rendelet 1. sz. melléklet 30. közterület-felügyelői feladatkör Ellátandó feladatok: A közterület-felügyeletről szóló törvényben rögzített feladatok ellátása (közterület jogszerű használatának, rendjének és tisztaságának ellenőrzése és a szükséges intézkedések megtétele, közreműködés az épített környezet, az önkormányzati vagyon, a közrend és közbiztonság védelmében) és önkormányzati rendeletekben meghatározott közterület-felügyelői feladatok ellátása. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszüntetése. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Feladatához kapcsolódó helyszíni ellenőrzés, felhatalmazása szerinti intézkedések megtétele. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra
 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény;
 • Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(IX.14.) ök.rend. a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak munkaidő és ügyfélfogadási rendjéről szóló 19/2010.(XII.22.) önkormányzat rendelet módosításáról;
 • Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(IV.30.) ök.rend. a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, valamint a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak munkaidő és ügyfélfogadási rendjéről szóló 19/2010.(XII.21.) számú rendelet módosításáról;
 • Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2017. (XI.30.) számú rendelete a Gyáli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetményének megállapítására;
 • Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete a Gyáli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetményének megállapításáról szóló 23/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására
 • Gyáli Polgármesteri Hivatal 7/2017. sz. szabályzata a gépjármű-vezetési pótlékra és a veszélyességi pótlékra jogosító munkakörről
rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet és a 2012. évi CXX. törvény 6.§.(1) bekezdésben foglaltak igazolása,
 • felsőfokú végzettség esetén felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés
 • középfokú végzettség esetén közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • kinevezés előtt egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmasság,
 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 84.-85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet használat),
 • B kategóriás jogosítvány,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti önéletrajz,
 • a végzettséget, képesítéseket igazoló okiratok másolata,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.07.09. A pályázat benyújtásának határideje:       2018.06.30. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Flórián-Karvalics Katalin az Igazgatási Iroda vezetője nyújt a 29/540-950-es telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Kérjük feltüntetni a borítékra a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.
 • Postai úton a Gyáli Polgármesteri Hivatal címére (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.),
 • Elektronikus úton a gyalph@gyal.hu email címre,
 • Személyesen a Jegyzői Titkárságra.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja: Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók meghallgatásáról. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. A pályázat elbírálásának határideje:          2018.07.06. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk. A munkakör ellátásához legalább középfokú végzettség szükséges, felsőfokú végzettség előnyt jelent a pályázat során. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:  2018.06.10.