2018. 06. 4.

Álláslehetőség a Gyáli Polgármesteri Hivatalnál- Intézményfelügyeleti ügyintéző

Facebookon
Twitteren
E-mailben

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda intézményfelügyeleti ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7.) korm. rendelet 1. sz. melléklet 17. Oktatási feladatkör

Ellátandó feladatok:

A köznevelési, a közművelődési, az egészségügyi és a szociális területen jogszabályok figyelemmel kísérése, megvalósulásuk felügyelése. Pályázatkészítésben közreműködés. Kapcsolattartás, szakmai segítségnyújtás az intézményvezetők részére. Intézményi adatszolgáltatás. Döntések előkészítésében való közreműködés (alapítás, átszervezés, törzskönyvi bejegyzés, munkatervek, beszámolók). Intézményvezető kiválasztása ügyében pályázati eljárásban való közreműködés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A köznevelési, a közművelődési, az egészségügyi és a szociális területen az intézményfelügyeleti feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra

 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény;
 • Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(IV.30.) ök.rend. a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, valamint a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak munkaidő és ügyfélfogadási rendjéről szóló 19/2010.(XII.21.) számú rendelet módosításáról;
 • Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2017. (XI.30.) számú rendelete a Gyáli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetményének megállapítására;
 • Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete a Gyáli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetményének megállapításáról szóló 23/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására

rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőoktatásban szerzett bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, közszolgálati, jogi, gazdaságtudományi, természettudományi, művészeti, pedagógus, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közművelődési, közgyűjteményi felsőfokú szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 84-85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Köznevelési és/vagy közművelődési és/vagy egészségügyi és/vagy szociális területen szerzett 1-3 éves tapasztalat,
 • Közigazgatásban szerzett jártasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti önéletrajz,
 • a végzettséget, képesítéseket igazoló okiratok másolata,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 1. augusztus 01.

A pályázat benyújtásának határideje:        2018. június 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy Erika aljegyző és Pap Krisztina csoportvezető nyújt, a 29/540-930-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Kérjük feltüntetni a borítékra a munkakör megnevezését: „Intézményfelügyeleti ügyintéző”

 • Postai úton a Gyáli Polgármesteri Hivatal címére (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.),
 • Elektronikus úton a gyalph@gyal.hu email címre,
 • Személyesen a Jegyzői Titkárságra.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja:

Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók meghallgatásáról. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje:         2018. július 06.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.gyal.hu        2018. június 04.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:   2018. június 05.