2017. 10. 13.

Álláslehetőség a Gyáli Polgármesteri Hivatalnál – építéshatósági ügyintéző

Facebookon
Twitteren
E-mailben

A Gyáli Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Igazgatási Iroda építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. sz. melléklet 15. Építésügyi igazgatási területen feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az építési, bontási, fennmaradási, használatbavételi építésügyi hatósági engedélyek iránti kérelmek ügyében a döntés előkészítése, szakhatósági közreműködés más eljárásokban, helyszínelések megtartása, kötelezési ügyek lebonyolítása, egyéb állásfoglalások kiadása, a feladatkörébe tartozó ügyekben a jogszabályok által rendszeresített nyilvántartások vezetése. Adatközlések elkészítése a KSH és egyéb hatóságok felé, továbbá ügyfelek tájékoztatása, kérelmek átvétele, ÉTDR rendszerbe feltöltése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja az elsőfokú építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó feladatokat. Érdemi döntés előkészítéséhez teljes körű eljárás lefolytatása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra

 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény;
 • Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(IV.30.) ök.rend. a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, valamint a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak munkaidő és ügyfélfogadási rendjéről szóló 19/2010.(XII.21.) számú rendelet módosításáról;
 • Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016. (XII.01.) számú rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről
 • Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (XII.16.) számú rendelete a Gyáli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap mértékének megállapításáról

rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 84.-85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatásban hasonló területen szerzett – Legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat
 • Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga,
 • Építésügyi vizsga megléte
 • ÉTDR használati tapasztalat
 • B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti önéletrajz,
 • a végzettséget, képesítéseket igazoló okiratok másolata,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.01.01.

A pályázat benyújtásának határideje:    2017. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Flórián-Karvalics Katalin irodavezető  a 29/540-950-es telefonszámon és Szabóné Kovács Anikó csoportvezető  a 29/540-958 telefonszámon nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja:

Kérjük feltüntetni a borítékra a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.

 • Postai úton a Gyáli Polgármesteri Hivatal címére (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.),
 • Elektronikus úton a gyalph@gyal.hu email címre,
 • Személyesen a Jegyzői Titkárságra.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja:

Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók meghallgatásáról. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje:      2017. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:               2017. október 17.