2017. 09. 20.

Álláslehetőség a Gyáli Polgármesteri Hivatalnál – adatvédelmi felelős munkakör

Facebookon
Twitteren
E-mailben
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodája adatvédelmi felelős munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozott idejű közszolgálati jogviszony 2019.02.25. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.   A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 29/2012. (III.7.) korm. rendelet 1. sz. melléklet 18. Törvényességi felügyeleti feladatkör   Ellátandó feladatok: Adatkezelési feladatokkal összefüggésben: konkrét ügyekben adatvédelmi segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, ellenőrzi az adatvédelemre vonatkozó belső szabályok betartását az egyes szervezeti egységeknél, a jogosulatlan adathozzáférési lehetőségeket jelzi és ezek megelőzésére intézkedéseket javasol, külső szervek és személyek közérdekű adatigénylését adatvédelmi szempontból felülvizsgálja és a hivatal vezetőjével egyeztetve teljesíti, évente értesíti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot az elutasított kérelmekről és az elutasítás okáról, a közérdekű adatokat továbbítja honlapon történő megjelenésre. Kontrolleri feladatok kapcsán: önkormányzati fenntartásban lévő intézményekre vonatkozóan évente két alkalommal adatgyűjtést és értékelést végez, melyről a felső vezetés részére beszámolót készít. Szabályzatok, utasítások nyilvántartása: belső szabályzatok, polgármesteri-, jegyzői-, valamint együttes utasítások aktualizálása, rendszerezése, megfelelőségének ellenőrzése.   A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Adatkezelési, kontrolleri feladatok és szabályzatok utasítások nyilvántartása.   Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra
 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény;
 • Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(IV.30.) Ök. rend. a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, valamint a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak munkaidő és ügyfélfogadási rendjéről szóló 19/2010.(XII.21.) számú rendelet módosításáról;
 • Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016. (XII.01.) számú rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről
 • Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (XII.16.) számú rendelete a Gyáli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap mértékének megállapításáról
rendelkezései az irányadók.   Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 84.-85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • adatvédelmi szakjogász képesítés,
 • adatvédelmi munkakörben szerzett 1-3 éves tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti önéletrajz,
 • a végzettséget, képesítéseket igazoló okiratok másolata,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázatok elbírálását követően azonnal. A pályázat benyújtásának határideje:    2017. október 9. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy Erika aljegyző nyújt a 29/540-933-as telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Kérjük feltüntetni a borítékra a munkakör megnevezését: adatvédelmi felelős.
 • Postai úton a Gyáli Polgármesteri Hivatal címére (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.),
 • Elektronikus úton a gyalph@gyal.hu email címre,
 • Személyesen a Jegyzői Titkárságra.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja: Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók meghallgatásáról. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.   A pályázat elbírálásának határideje:      2017. október 20.   A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:               2017. szeptember 22.