2017. 08. 3.

Álláslehetőség a Gyáli Polgármesteri Hivatalban

Facebookon
Twitteren
E-mailben

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Gyáli Polgármesteri Hivatal

Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda adatvédelmi felelős munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozott idejű közszolgálati jogviszony 2019.02.25.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7.) korm. rendelet 1. sz. melléklet 18. Törvényességi felügyeleti feladatkör

Ellátandó feladatok:

Adatkezelési feladatokkal összefüggésben: konkrét ügyekben adatvédelmi segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, ellenőrzi az adatvédelemre vonatkozó belső szabályok betartását az egyes szervezeti egységeknél, a jogosulatlan adathozzáférési lehetőségeket jelzi és ezek megelőzésére intézkedéseket javasol, külső szervek és személyek közérdekű adatigénylését adatvédelmi szempontból felülvizsgálja és a hivatal vezetőjével egyeztetve teljesíti, évente értesíti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot az elutasított kérelmekről és az elutasítás okáról, a közérdekű adatokat továbbítja honlapon történő megjelenésre.

Kontrolleri feladatok kapcsán: önkormányzati fenntartásban lévő intézményekre vonatkozóan évente két alkalommal adatgyűjtést és értékelést végez, melyről a felső vezetés részére beszámolót készít.

Szabályzatok, utasítások nyilvántartása: belső szabályzatok, polgármesteri-, jegyzői-, valamint együttes utasítások aktualizálása, rendszerezése, megfelelőségének ellenőrzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Adatkezelési, kontrolleri feladatok és szabályzatok utasítások nyilvántartása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra

 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény;
 • Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(IV.30.) ök.rend. a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, valamint a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak munkaidő és ügyfélfogadási rendjéről szóló 19/2010.(XII.21.) számú rendelet módosításáról;
 • Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016. (XII.01.) számú rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről
 • Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (XII.16.) számú rendelete a Gyáli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap mértékének megállapításáról

rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 84.-85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • adatvédelmi szakjogász képesítés,
 • adatvédelmi munkakörben szerzett 1-3 éves tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti önéletrajz,
 • a végzettséget, képesítéseket igazoló okiratok másolata,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 1. szeptember 18.

A pályázat benyújtásának határideje:    2017. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy Erika aljegyző nyújt a 29/540-933-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Kérjük feltüntetni a borítékra a munkakör megnevezését: adatvédelmi felelős.

 • Postai úton a Gyáli Polgármesteri Hivatal címére (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.),
 • Elektronikus úton a gyalph@gyal.hu email címre,
 • Személyesen a Jegyzői Titkárságra.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja:

Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók meghallgatásáról. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje:      2017. szeptember 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.gyal.hu       2017. augusztus 03.

Gyáli Mi Újság

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:               2017. augusztus 3.