2024. 02. 8.

Adófizetési határidők 2024-ben

Facebookon
Twitteren
E-mailben

A 2024. évben a helyi adókra vonatkozóan az adófizetési határidők az alábbiak szerint alakulnak:

2024. I. félév: március 18.
2024. II. félév: szeptember 16.

Fenti időpontokig az adózók késedelmi pótlék felszámítása nélkül teljesíthetik aktuális, 2024. évi építményadó, és iparűzési adó fizetési kötelezettségüket. A fenti befizetési határidők be nem tartása esetén a kiegyenlítés (befizetés) napjáig késedelmi pótlék kerül megállapításra. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének 365-öd része, 2024. január 10-én 15,75%.

Adózóink 2024. február utolsó, illetve március első hetében értesítést kapnak adófolyószámlájuk állásáról, és a 2024. évi adófizetési kötelezettségeikről.

Az adószámla kivonatok mellé, magánszemélyek esetén, biztosítjuk a készpénzátutalási megbízásokat az esetleges hátralék, valamint az első félévi kötelezettség teljesítéséhez.
Valamennyi csekken feltüntetjük a befizetési határidőt is a könnyebb kezelhetőség érdekében.

A bankszámla nyitásra kötelezett adózóinknak továbbra is banki átutalással kell eleget tenni adófizetési kötelezettségeiknek.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy magánszemélyek is teljesíthetik befizetéseiket banki átutalással, ez esetben az átutalási megbízás közlemény rovatában az értesítőn megtalálható befizető azonosító számot fel kell tüntetni.

Azon ügyfeleink részére, akik esetében jogszabályi kötelezettség írja elő a cégkapu nyitását (pl. társaságok), ott cégkapura, egyéni vállalkozók részére pedig ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton küldjük meg mind az adószámla kivonatokat. Tájékoztatjuk cégkapu nyitására kötelezett ügyfeleinket, hogy ügyfélkapura csak értesítés érkezik, a tényleges küldemény megtekintéséhez, át kell lépniük a cég cégkapus tárhelyére.
(A tárhelyre kihelyezett adószámla kivonathoz csekket nem tudunk küldeni. Amennyiben a vállalkozó bankszámla nyitásra nem kötelezett, befizetéséhez csekket kérhet az Adócsoportnál, illetve amennyiben magánszemélyként bankkártyával rendelkezik, akkor az E-Önkormányzat Portálon az úgynevezett EFER befizetési rendszeren keresztül bankkártyával befizetheti adókötelezettségét.)

Magánszemélyek részére az adószámla kivonatot a Magyar Posta dolgozói juttatják el.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az adószámla kivonatban tehát, adófizetési kötelezettségeiknél építményadó esetében, csak a véglegessé vált tételek szerepelnek (adózó a fizetési kötelezettségéről határozatban már értesült, az ellen fellebbezéssel nem élt), helyi iparűzési adó tekintetében pedig a benyújtott bevallások alapján adó nyilvántartási rendszerben rögzített elszámolási különbözet, illetve előleg kötelezettségek kerülnek feltüntetésre.

A gépjárművek adóztatását, mint arról már több ízben tájékoztatást adtunk, 2021. január 1. napjától a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) végzi. A hivatalunk által megküldött adószámla kivonat amennyiben gépjárműadó kötelezettséget mutat, az 2021. január 1. napját megelőző hátralékot jelent, mely hátralékot még az önkormányzat részére kell megfizetni, illetve mínusz előjellel 1 000.- Ft-ot meghaladó túlfizetésről adhat tájékoztatást.
Kérjük, hogy a 2024. évi gépjárműadó kötelezettségek befizetésénél fokozottan figyeljenek, hogy a befizetések a NAV Belföldi gépjárműadó bevételi elnevezésű számlája felé történjenek.

Kérjük Önöket, amennyiben adószámla kivonatukat 2024. március 11. napjáig nem kapják kézhez, telefonon érdeklődjenek a 06-29/540-930-as központi számon, illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál, ügyfélfogadási időben, vagy elektronikus úton ado@gyal.hu e-mail címen.

Ügyfélfogadási idő:
– hétfő: 8.00 – 12.00
– szerda: 12.30 – 17.45

Amennyiben a központi adó nyilvántartási rendszer miatt nem tudjuk a fenti határidőig a fizetési értesítőket kiküldeni, akkor erről, illetve a további teendőkről a város honlapján és Facebook oldalán értesítjük Önöket.

További adószámla kivonat megküldésére, a tavalyi évhez hasonlóan, szeptember 10. napjáig kerül sor, a hátralékkal, illetve túlfizetéssel rendelkező adózók esetében.

Gyáli Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Iroda