2021. 03. 7.

A rendkívüli szünet ideje alatt gyermekfelügyelet szervezhető

Facebookon
Twitteren
E-mailben
Tisztelt Lakosság! Kedves Szülők! Tájékoztatom Önöket, hogy a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III.5.) Korm.rendelet értelmében
 1. március 8. napjától 2021. április 6. napjáig
Gyálon az óvodák bezárnak, Rendkívüli szünet van érvényben. A védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről szóló 111/2021. (III.6.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) alapján az óvodákban a rendkívüli szünet ideje alatt gyermekfelügyelet szervezhető azon szülők gyermekeinek, akik munkát végeznek, különösen a járvány leküzdése elleni védekezésben vesznek részt (rendvédelemben, honvédelemben, egészségügyben stb. dolgoznak.) A rendkívüli szünet ideje alatti gyermekfelügyelet igénylésének, és biztosításának szabályai: Egyedi szülői igény alapján biztosítjuk a gyermekfelügyeletet azon önkormányzati intézményben, amellyel a kisgyermek óvodai jogviszonyban áll. A gyermekfelügyeletet azoknak a gyermekeknek biztosítjuk,
 1. akiknek szülei a járványügyi helyzettel összefüggésben nélkülözhetetlen munkát végeznek, valamint
 2. akiket munkáltatójuk a fenti időtartam alatt nem mentesít a munkavégzési kötelezettség alól, illetve számukra távmunkát nem tud biztosítani.
Mindkét esetben és mindkét szülőtől (egyedülállók esetén a gyermeket nevelő szülőtől) kérjük, hogy szíveskedjenek munkáltatójukkal hivatalos, írásos igazolást kiállíttatni arról, hogy a fent említett munkakörben dolgoznak, illetve feladatukat a munkahelyükön kötelesek ellátni. Az ehhez szükséges nyomtatvány ITT elérhető. Minden gyáli óvodás kisgyermek szülője a gyermekfelügyeletet, annak kezdetét megelőző második munkanapon 10 óráig igényelheti[1], a munkáltatói igazolás(ok) megküldése mellett az alábbiak szerint:
 1. Liliom Óvoda: liliomovi.ugyelet@gmail.com
 2. Tátika Óvoda: tatikaovoda2@gmail.com
 3. Tulipán Óvoda: tulipan.ugyelet@gmail.com
  Az e-mail-nek minimálisan tartalmaznia kell a munkáltatói igazolást pdf-, vagy jpg formátumban, valamint az alábbiakat:
 • gyermek neve, csoportja,
 • az időpont, hogy mikortól kéri az ügyelet biztosítását.
A gyermekfelügyelet igénybevételének első napján a szülő köteles az alábbi dokumentumokat eredetiben, aláírva átadni az intézményvezetőnek:
 1. munkáltató által kitöltött, lebélyegzett munkáltatói igazolás(ok) (ITT elérhető)
 2. aláírt felelősségvállalási nyilatkozat (arról, hogy a szülő tisztában van az esetlegesen felmerülő egészségügyi kockázatokkal, illetve, hogy a gyermeknél fertőző betegség – a szülő tudomása szerint – nem merül fel / ITT elérhető)
Fenti dokumentumok hiányában a gyermekfelügyeletet nem tudjuk biztosítani! A belépés, a benn tartózkodás rendje a rendkívüli szünet alatt az óvodákban:
 • Az intézmény épületébe a szülőknek, kísérőknek szigorúan tilos belépni!
 • Gyermeküket a kapuig kísérhetik, ahol a gyermeket a jelen lévő felnőtt átveszi, lázmérést követően az óvoda dolgozói segítik az átöltözést, és kísérik a gyermeket csoportszobába.
 • Távozáskor a szülő becsenget, jelzi kiért jött. Kérjük, legyenek szívesek türelmesen várakozni, mert a gyermeknek el kell tenni, amivel játszott, és fel kell öltözniük.
 • Amennyiben a nap folyamán az óvodapedagógus a gyermeken betegség tüneteit észleli, vagy a gyermeknek láza van, a gyermek elkülönítésével (és a tapasztalt tünet láz, dokumentálásával) egy időben a szülőt értesíti, akinek haladéktalanul haza kell
Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a rendelkezések értelmében a rendkívüli szünet ideje alatt nyújtott szolgáltatás a gyermekfelügyelet, ami a gyakorlatban azt is jelenti, hogy ezen időszak alatt óvodai foglalkozásokat, fejlesztő foglalkozásokat nem tartunk. Kérem Önöket, hogy a gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben igényeljék! Fokozottan számítok együttműködésükre, hogy mielőbb leküzdjük a járványt, és az élet visszatérjen a megszokott kerékvágásba! Gyál, 2021. március 7.    

                                                                                   Pápai Mihály polgármester

[1] Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogyha pl. hétfőn 10 óráig jelzi igényét az ügyeletre, akkor a gyermekét legkorábban szerdán reggel viheti!