2024. 02. 8.

A nyári napközi igénylésének rendje

Facebookon
Twitteren
E-mailben

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 44/B. § (1) bekezdés e) pontja szerint önkormányzatunk a nyári tanítási szünetben, 2024. június 24. napjától 2024. augusztus 9. napjáig napközbeni gyermekfelügyeletet, ún. nyári napközit biztosít a Gyáli Bartók Béla Általános Iskolával együttműködve.

A nyári napközit egy gyermek legfeljebb négy hétre veheti igénybe, igény szerint egymást követő, vagy megszakításokkal négy hét időtartamra. A nyári napköziben az étkeztetésért az egyes szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 17/2022. (XI.25.) önkormányzati rendeletben meghatározott térítési díjat kell fizetni.

A nyári napközi igénybevételére a jelentkezési lapot 2024. március 15. és március 25. napja között lehet benyújtani:

  • személyesen a Gyáli Polgármesteri Hivatal Jogi és Intézményfelügyeleti Irodáján (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114., I. em. 121. iroda) ügyfélfogadási időben, vagy
  • elektronikus úton a nyarinapkozi@gyal.hu címre (ez az elektronikus levelezési cím 2024. március 15. napjától március 25. napjáig aktív, azaz ezen időszak alatt fogadja a jelentkezési lapokat; sem 2024. március 15. napja előtt, sem 2024. március 25. napja után nem).

Amennyiben a megadott elektronikus levelezési címre küldi vissza, úgy a jelentkezési lap visszaküldhető word-ben kitöltött formátumban, vagy amennyiben kinyomtatja, akkor pdf-, vagy jpg. formátumban. Amennyiben word-ben tölti ki, és így küldi vissza, akkor aláírnia nem szükséges.

A nyári napközi igénybevételére az általános iskola 1-8. osztályába járó azon tanulók jogosultak, akik

a) Gyál közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkeznek, és

b) a jelentkezési lapot határidőben benyújtották.

Ismételten felhívjuk figyelmüket, hogy a nyári napközi egy gyermeknek maximálisan négy hétre igényelhető, a jelentkezési lapon ennek megfelelően szükséges az igényt jelölni.

A jelentkezési lapok leadási határideje:
2024. március 25.

A jelentkezési lap benyújtására vonatkozó határidő jogvesztő, azaz a határidő után benyújtott igényeket nem tudjuk elfogadni.

Gyáli Polgármesteri Hivatal