2022. 03. 31.

Képviselő-testületi beszámoló – 2022. március

Facebookon
Twitteren
E-mailben
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete március 30-án tartotta meg az összesen húsz napirendi témával kapcsolatos ülését. Az ülés elején a Testület elfogadta Pápai Mihály polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. A városvezetők a további fontosabb döntéseket hozták az ülésen:
  •  Megalkották a „Tiszta udvar, Rendes ház” elismerő cím alapításárára és adományozására vonatkozó rendeletet.
A cím életre hívásával a városvezetés ösztönözni szeretné a lakosságot környezetük szebbé, rendezettebbé, kulturáltabbá tételére. A díjak kiosztásával elismerésre kerülnek a jó példát mutató, erőfeszítéseket tevő magánszemélyek. Az elismerés adományozásával a díjazottak (maximum 10 fő/év) az épület homlokzatára erősítendő táblát és egyszeri bruttó 50 000.- forint díjazást kapnak, melynek forrását az Önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében biztosítja. A pályázati felhívást a Képviselő-testület hirdeti meg évente egy alkalommal, április 30. napjáig, amelyet hamarosan közzé tesz a kommunikációs felületein.  
  • Elfogadták az Dabasi Rendőrkapitányság, a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál, továbbá a Városi Egészségügyi Központ tavalyi évi beszámolóját.
 
  • Módosult a Gyáli Liliom Óvoda körzethatára.
A Liliom Óvodában kialakítandó, és 2022. szeptember 1. napjától működő gyógypedagógiai csoport indokolja az Intézmény körzethatárainak kiegészítését, amely szerint nem csupán az intézmény körzetéből, hanem Gyál város teljes közigazgatási területéről fogadják az autizmus spektrumzavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyerekeket.  
  • Támogatják a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola átszervezését.
Az iskolát fenntartó Monori Tankerületi Központ az átszervezéssel bővítené a zeneiskola kínálatát, hiszen a táncművészeti ágon belül néptánc tanszakot terveznek bevezetni az intézmény gyáli székhelyén.  
  • Idén is támogatják az iskolai alapítványokat.
A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I.31.) sz. önkormányzati rendelet 5. melléklete tartalmazza az iskolai alapítványok támogatását, amelynek keretében 2 millió forintot osztott szét a Képviselő-testület a gyáli iskolai alapítványok között létszámarányosan, mellyel hozzájárul az iskolákban folyó pedagógia programokat és nevelői munkához.  
  • Pályázatot írnak ki a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakörre.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 145/2017. (VI.29.) sz. határozatával 2017. szeptember 1. napjától kezdődően 2022. augusztus 31-ig tartó 5 éves határozott időtartamra bízta meg a jelenlegi vezetőt a Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával. Az ügyvezetői jogviszony közelgő lejártára tekintettel a munkakörre pályázatot írnak ki.  
  • Megkezdődik a „Gyál, ivóvízhálózat felújítása, tisztítása” tárgyú projekt
A Belügyminisztérium egyes 5000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról szóló 1869/2021. (XII. 3.) Kormányhatározat alapján Támogatói Okiratot adott ki, amely szerint Gyál Város Önkormányzatát 396 945 000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesítette. Támogatás célja az ivóvízházat felújítása, tisztítása. Támogatás felhasználásának határideje 2022. december 31. A fenti pályázat a vízhálózatot üzemeltető, Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. bevonásával valósul meg.  
  • Elfogadták az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervét, mely megtekinthető a város honlapján.
 
  • Elfogadták a Galopp Major melletti terület településszerkezeti és szabályozási tervének módosítását az NMDI HUNGARY INGATLAN FEJLESZTŐ Kft. kezdeményezésére
  A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők ide kattintva.   Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkarend szerinti soros ülését 2022. április 28-án tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.