2021. 01. 28.

Testületi beszámoló – január

Facebookon
Twitteren
E-mailben
A Kormány által elrendelt veszélyhelyzet miatt a Képviselő-testület januárra tervezett ülését nem lehetett megtartani, így a képviselők elektronikusan leadott szavazatai alapján Pápai Mihály polgármester a következő döntéseket hozta:
  • Elfogadta Gyál város 2021. évi költségvetését.
Összességében elmondható, hogy stabil és megalapozott a város idei gazdálkodási tervezete. A költségvetési mérleg szerint a város ez évi kiadásainak és bevételeinek főösszege 3 milliárd 962 millió forint. A rendelet sem működési, sem pedig felhalmozási hiányt nem tartalmaz. Hitelfelvétellel nem számolnak az idei költségvetésben. Az elfogadott költségvetésről és az idei évi tervekről bővebben itt olvasható.
  • Módosítani kellett a helyi adókról szóló 21/2015.(XI.30.) önkormányzati rendeletet,
melyre azért volt szükség, mert jogszabályi változás miatt az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység megszűnt.
  • Módosításra került Gyál Város víziközmű-rendszere gördülő fejlesztési terve 2020-as évre vonatkozóan.
2019-ben elkészült Gyál város 2020-2034. évi vízközmű-rendszer gördülési fejlesztési terve, amely magában foglalja a városi ívóvíz ellátási és szennyvíz-elvezetési rendszer korszerűsítését. A javaslat alapján a 2020-as évben megvalósult fejlesztések alapján a terv aktualizálására vonatkozóan született döntés.
  • Elfogadásra került Gyál város 2020-2030. évi klímastratégiája
Ahogyan arról már korábban lapunk beszámolt, Gyál Város Önkormányzata a KEHOP-1.2.1-18-2018-00141 számú „Klímastratégia kidolgozása és klímatudatossági szemléletformáló programok megvalósítása Gyálon” nevű pályázatával közel 20 millió forint Európai Uniós támogatást nyert, melynek részét képezi az Önkormányzat iránymutatásával egy szakmai anyag elkészítése. Az elkészült dokumentum hivatott bemutatni, hogy a város milyen adottságokkal tud célokat kitűzni közép- és hosszútávon, valamint javaslatokat fogalmaz meg a célok számszerűségére és megvalósítási területeire. A pályázatról bővebben a www.gyalklima.hu oldalon olvashatnak.
  • 5%-kal emelkedik 2021-ben Gyál Város Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok ügyvezetőinek megállapított illetménye, valamint a béren kívüli juttatások összege bruttó 265 000 Ft-ra növekedik.
Ahogyan arról már korábban beszámoltunk a köztisztviselői illetményalap és az önkormányzati dolgozók bérei szintén 5%-kos mértékkel növekedtek. A béren kívüli juttatások összege esetükben is bruttó 265 000 Ft-ra növekedett.
  •  2021. év végéig meghosszabbításra került a közösségi közlekedési tárgyú megállapodás a Volánbusz Zrt-vel,
amely az 55, 84E, 84M, 89E, 94E, 294E, 294M, valamint 994 buszok biztosítását érinti a korábbi évhez hasonlóan. Gyál Város Önkormányzat 2021. évben havonta 3,2 millió Ft költségtérítési hozzájárulást fizet az elővárosi tömegközlekedés üzemeltetése érdekében.
  • Megkezdődhet a tervezett idősotthon megépítéséhez szükséges szabályozási terv módosítás az Erdősor utcai erdőterület Toldi Miklós utca felőli oldalán.
  •  Elfogadásra került a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2020. évi működéséről szóló beszámoló.
 A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők itt. Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkarend szerinti soros ülését 2021. február 25-én tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.