2022. 10. 20.

Tájékoztatás adókötelezettségekről

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Tisztelt Kereskedők!

A piaci árusítás különféle adózási kötelezettségekkel jár, ezért a legfontosabb szabályokat összesítettük Önöknek.

Árusítás a piacon

Aki a piacon árusít, az adóköteles tevékenységet végez, vagy jövedelemadó-köteles bevételt szerez, ezért ennekmegkezdése előtt be kell jelentkeznie a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV). A bejelentkezett, gazdasági tevékenységet folytató adózóknak a NAV adószámot, a gazdasági tevékenységet nem folytató természetes személyeknek pedig az adóazonosító jelet állapít meg. 

Adószámot kell kiváltania: 

• a gazdasági tevékenységet folytató magánszemélynek

• az egyéni vállalkozóknak

• a cégeknek

Ha valaki adószám nélkül folytat adószámhoz kötött tevékenységet vagy adóköteles tevékenységet, azt egymillió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtják.

Számla– és nyugtaadás

Minden egyes értékesítés után számlát vagy nyugtát kell adni!

Ez lehet

• online pénztárgépi bizonylat, 

• kézi nyugta vagy 

• számla is.

A kitelepüléseken a helyüket nem változtató vendéglátó egységeknek online pénztárgépet kell használniuk. Ez nem vonatkozik a mozgóárusokra, akik a vendégek igényeihez alkalmazkodva változtatják helyüket.

Piaci kiskereskedelemben az eladók nem kötelesek online pénztárgépet használni, de nyugtát adni kötelező. Nyugtátonline pénztárgéppel is lehet adni. A számlát haladéktalanul ki kell bocsátani a készpénzzel, bankkártyával, SZÉP-kártyával fizetők számára.

Az árukészlet beszerzési számláit meg kell őrizni. Ha ezek a számlák nincsenek a helyszínen, három napon belül be kell mutatni őket az ellenőröknek.

Alkalmazott bejelentése

A munkát végzőket, akár munkaviszonyban, akár egyszerűsített formában foglalkoztatják őket, be kell jelenteni. Ezt a bejelentést a munkavégzés megkezdése előtt,elektronikusan kell megtenni. 

A munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatást

• elektronikusan a 22T1042E jelű adatlapon,

• telefonon az országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül vagy

• az erre szolgáló mobilalkalmazással

is bejelentheti a NAV-hoz.

A bejelentéshez ügyfélkapus azonosítás szükséges. Nem lehet bejelenteni papíron, postán vagy személyesen.

Mulasztások bírságolása

A számla- nyugtaadási kötelezettséget megszegő, a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók is egymillió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatók. 

Ha valaki igazolatlan eredetű árut forgalmaz, 

• a NAV az áru forgalmi értékének negyven százalékáig terjedő,

▪ természetes személyeknél legalább kettőszázezer forint,

▪ nem természetes személyeknél legalább ötszázezer forint mulasztási bírságot szabhat ki.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága