.

.

/
/
Igazgatási Iroda

Központi email cím

igazgatas@gyal.hu

Berta-Tóth Beáta

irodavezető
Telefonszám: +36-29-540-950, +36-70-337-5243
E-mail: berta-toth.beata@gyal.hu
 • Birtokvédelem
 • Külföldi állampolgár ingatlanszerzése
 • Címerhasználat engedélyezése

Moos-Zente Alexandra

irodavezető-helyettes
Telefonszám: +36-29-540-956
E-mail: moos-zente.alexandra@gyal.hu
 • Közútkezeléssel kapcsolatos ügyek ellátása
 • Köztisztasági hatósági eljárások lefolytatása
 • Állattartással kapcsolatos ügyek (méhek nyilvántartásba vétele is)
 • Elektronikai–, veszélyes és gumiabroncs hulladékgyűjtés szervezésével kapcsolatos feladatok ellátása
 • Szúnyoggyérítéssel kapcsolatos feladatok ellátása

Wolf Dániel

ügyintéző
Telefonszám: +36-29-544-124
E-mail: wolf.daniel@gyal.hu
 • Közterület használat iránti kérelmek elbírálása, engedély nélküli használattal kapcsolatos eljárások lefolytatása
 • Tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök elhelyezésével kapcsolatos ügyintézés
 • A közvilágítással kapcsolatos feladatok ellátása (új lámpatestek kihelyezése, díszvilágítás megrendelés, meghibásodott alkatrésszel kapcsolatos átadás–átvételi ügyek, hibabejelentések kezelése)
 • Lakcím–létrehozással, felülvizsgálattal, fiktiválással kapcsolatos feladatok ellátása

Zsidó Zsoltné

ügyintéző
Telefonszám: +36-29-540-953
E-mail: zsido.zsoltne@gyal.hu
 • Üzletek működésével összefüggő feladatok
 • Telepengedélyekkel kapcsolatos feladatok
 • Magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosítása
 • Hatósági bizonyítvány kiállítása járműtárolásra
 • Minden év páros hónapjában érkező hagyatéki ügyek intézése
 • Rendezvénytartási engedélyekkel kapcsolatos ügyek

Kurucz-Szigetvári Szonja

ügyintéző, anyakönyvvezető
Telefonszám: +36-29-540-968
E-mail: kurucz-szigetvari.szonja@gyal.hu
 • A 65 év felettieket megillető hulladékgazdálkodási díj alóli mentességre vonatkozó ügyek
 • Vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok
 • Környezetvédelemmel és növényvédelemmel kapcsolatos ügyek
 • Az anyakönyvvezető akadályoztatása esetén helyettesítés keretében az anyakönyvvezetői feladatok ellátása
 • Súlykorlátozás alóli felmentési engedélyek iránti ügyek

Berencsi Mónika

ügyintéző
Telefonszám: +36-29-540-952
E-mail: berencsi.monika@gyal.hu
 • Minden év páratlan hónapjában érkező hagyatéki ügyek ellátása
 • Hatósági bizonyítvány kiállítása lakás rendeltetési egységek számáról
 • Közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos ügyintézés
 • Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés
No data was found
 • Hagyatéki ügyek 
 • Közérdekű munka
 • Talált tárgyak

Szentai Zsuzsanna

ügyintéző, anyakönyvvezető
Telefonszám: +36-29-540-968
E-mail: anyakonyv@gyal.hu
 • Anyakönyvi ügyek intézése
 • Házasságkötések lebonyolítása
 • Névviselés, névváltoztatás
 • Honosítási, visszahonosítási, egyéb állampolgársági ügyek

Papp Józsefné

ügyintéző
Telefonszám: +36-29-544-138
E-mail: papp.zsuzsanna@gyal.hu
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény teljes körű ügyintézése
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatásával kapcsolatos ügyintézés
 • Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, igazolása, adatszolgáltatás a KIR rendszerben
 • Jegyzői hatáskörű gyámhatósági feladatok ellátása (gyermek nevének megállapítása, előzetes gyámnevezés, képzelt szülő adatainak a megállapítása, igazolás kiadása arról, hogy a gyermek tekintetében az anyakönyvbe bejegyzett apa vagy anya képzelt személy, családvédelmi koordináció, tájékoztatás a rendezetlen családi jogállás kezeléséről)
 • A Gyáli Élet Program keretein belüli Babaköszöntő csomag, Gyáli Életfa Program, Gyáli Óvodakezdési Program és Gyáli Iskolakezdési Program, Gyáli Egyetemista Program kérelmeinek feldolgozása, nyilvántartása
 • Bursa Hungarica ösztöndíjpályázattal kapcsolatos feladatok ellátása
 • Szünidei étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása
 • Jegyző ingatlan végrehajtással kapcsolatos feladatai

Kiss Imre Gábor

ügyintéző
Telefonszám: +36-29-540-962
E-mail: kiss.imre@gyal.hu
 • Rendkívüli települési támogatással kapcsolatos teljes körű ügyintézés
 • Lakhatási támogatás iránti kérelem ügyek
 • Beiskolázási segélyek ügyintézése
 • Szociális tanulmányi ösztöndíj kérelmekkel kapcsolatos feladatok ellátása
 • Köztemetéssel kapcsolatos feladatok ellátása
 • Hatósági bizonyítványok kiállítása

Mészáros Nikoletta

ügyintéző
Telefonszám: +36-29-540-951
E-mail: meszaros.nikoletta@gyal.hu
 • Rendkívüli települési támogatás
 • Lakhatási támogatás
 • Beiskolázási segély
 • Szociális tanulmányi ösztöndíj
 • Köztemetés
 • Hatósági bizonyítványok kiállítása
 • Jegyzői hatáskörű gyámhatósági feladatok

Közterület-felügyelet

 • A közterületi rend- és tisztaságvédelmi feladatok ellátása az önkormányzat illetékességi területén, közterületein.
 • Közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, ennek kertében a közterületen folytatott engedélyhez, illetve közútkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét.
 • Közterület használatának jogszerűségének ellenőrzése, nem jogszerű használat esetében köteles eljárást kezdeményezni, illetve intézkedést tenni.
 • Területtel kapcsolatos szabálysértési feladatok ellátása, így közreműködés pl.: közlekedés szabályainak kisebb. megsértésével, útüggyel, vásári és piaci szabályok megsértésével kapcsolatos szabálysértési eljárásokban.
 • Közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzési, megakadályozási, megszakítási, megszüntetési feladatainak végzése, illetve szankcionálása.
 • Helyszíni bírságolási tevékenység végzése.
 • Épített és a természeti környezet védelmében, a közrend, a közbiztonság védelmében, az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében való közreműködés.
 • Útellenőri feladatok ellátása.