2020. 07. 7.

Júniusi testületi beszámoló

Facebookon
Twitteren
E-mailben
 1. június 25-i testületi ülésen az alábbi fontos döntéseket hozták a városvezetők.
 • Elfogadták a 2019. évi zárszámadási rendeletet

Törvényi kötelezettségnek eleget téve, de a járványhelyzet miatt az általánostól eltérő időpontban 5.257.126 ezer Ft bevétellel és 4.653.407 ezer Ft kiadással fogadta el a Képviselő-testület a 2019. évi gazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletet.

 • Kinevezték az egészségügyi központ új vezetőjét

Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere 29/2020. (III.30.) sz. határozatával döntött arról, hogy ismételten pályázatot hirdet a VEK intézményvezetői (magasabb vezető) állásának betöltésére. 2020. április 2. napján Dr. Molnár Andor levélben, illetve személyesen is jelezte a városvezetés felé, hogy a megbízási szerződését 1 hónapos felmondási idővel meg kívánja szüntetni. Indokai között egészségi állapotának megromlása, illetve a koronavírus-járvány által támasztott feladatok drasztikus megnövekedése szerepel, melyet megromlott egészségére tekintettel felvállalni már nem tud. A létesítmény élére új vezetőt nevezetett ki a testület. Dr. Szécsényi- Nagy Balázs személyében. A vezető 1997-ben szerzett mérlegképes könyvelői képesítést, majd közgazdász diplomát, a Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán jogász diplomát, majd társadalombiztosítási szervező képesítést szerzett. A Semmelweis Egyetemen egészségügyi szakmenedzser, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő képesítést szerzett, doktori (PhD) képzése folyamatban van. Szakmai tapasztalatait tekintve a Szent János Kórház gazdasági osztályvezetőjeként tevékenykedett, az majd OEP vezetője tanácsosakén dolgozott, illetve a Semmelweis Egyetem ügyvivő szakértője. Számos új fejlesztési elképzelése van az egészségügyi központtal kapcsolatban, amelyek az intézmény hatékonyabb működését, és a betegek ellátásának minőségét növelné.

 • Támogatásban részesülnek a civil szervezetek

Gyál Város Önkormányzata kiemelten fontos feladatának tartja a civil közösségek támogatását. Az évről évre pályázati forrásból biztosított összeg nagy segítséget jelent az érintett szervezeteknek abban, hogy céljaikat megvalósíthassák. Összesen 10 civil szervezet igényelt támogatást, és az alábbi támogatási összegeket kapták.

 • Anyagi támogatást kap a Gyál Városi Fúvószenekar

A testület úgy döntött, hogy a Kertváros Fúvószenekar Egyesület működési költségeire, hangszer beszerzésre és javításra 490.000 Ft támogatást biztosít.

 • Anyagi támogatást kap a nyári napközis tábor

Az elmúlt években az önkormányzat által szervezett nyári napközi biztosítása a gyermekjóléti alapellátások körében, a gyermekek napközbeni ellátásának egyik formájaként került megszervezésére, amelyben rotációs elv alapján váltották egymást a gyáli általános iskolák. 2018-ban a Bartók Béla Általános Iskola, míg 2019-ben a Zrínyi Miklós Általános Iskola közreműködésével került megszervezésre a nyári napközi. Ezen elv alapján 2020 nyarán az Ady Endre Általános Iskola kerül sorra. A higiéniai előírások biztosítása azt teszi szükségessé, hogy a nyári napközi megszervezése több, kis létszámú – maximum 16 fős – csoportokra osztva kerüljön megszervezésre, így az elmúlt évekhez képest számottevően több pedagógus bevonására lesz szükség az idei nyári napközi megszervezése során. A nagyobb létszámú pedagógusok bér- és járulék költsége 2020. augusztus 7. napjáig várhatóan 2.500.000 Ft-tal növeli meg a nyári napközi kiadásait, amelynek forrását az önkormányzat biztosítja.

 • Támogatásban részesült a Református Egyházközség

A Képviselő-testület 1,5 millió Ft-ot biztosít a Gyáli Református Egyházközség Lelkészi Hivatala részére a Gyál, Dobó Katica u. 5-7. sz. alatt épült új parókia épület területrendezésének elvégzésre.

 • Elfogadták Gyál város klímastratégiájának egyeztetési változatát

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelt feladatának tartja a város fejlődését, valamint a változó környezeti előírások és iránymutatások, követelmények folyamatos követését és betartását. A fenntartható fejlődés egyik sarokköve a klímatudatosság. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül Gyál város sikeresen pályázott. A támogatásnak köszönhetően „Klímastratégia kidolgozása és klímatudatossági szemléletformáló programok megvalósítása Gyálon” címmel a projekt elindult, amely népszerűsíti a környezettudatosságot. Ezen projekt egyik fő állomása a városi klímastratégia elfogadása, melynek egyeztetési változata elkészült.

 • Nyári felújítások veszik kezdetét az intézményekben

Gyál Város Önkormányzata 2020.évi költségvetésének 6. sz. mellékletében a Felújítások soron bruttó 5.715.000,- Ft van tervezve a nyári intézményi felújítási feladatok ellátására. A javasolt munkák elvégzésének költségei a rendelkezésre álló, kiegészített keret erejéig, összesen 8.262.502,- Ft, összeget tesznek ki, az alábbiak szerint:

 • 1.000.000,- Ft pénzeszközt az Ady Endre Általános Iskola felújítására,
 • 1.000.000,- Ft pénzeszközt a Bartók Béla Általános Iskola felújítására,
 • 1. 000.000,- Ft pénzeszközt a Zrínyi Miklós Általános Iskola, és annak SNI tagozata felújítására,
 • 1. 500.000,- Ft pénzeszközt Tulipán Óvoda felújítására,
 • 1. 270.000,- Ft pénzeszközt Tátika Óvoda felújítására,
 • 1. 443.990,- Ft pénzeszközt Liliom Óvoda felújítására,
 • 1.048.512,- Ft pénzeszközt Bóbita Bölcsőde felújítására.

 • Kiválasztották a Víztorony és a Bartók iskola parkjainak terveit

Az önkormányzat a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola melletti parkra az összességében legkedvezőbb pályázatot benyújtó Bord Építész Stúdió Kft. céggel kíván szerződést kötni koncepcióterv és szükség esetén engedélyezési terv elkészítésére a ténylegesen szükséges, de a pályázatban szereplőek alapján legfeljebb 4 153 732 Ft+Áfa összegért, majd ennek sikeres lezárása esetén kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére 5 076 784 Ft+Áfa összegért.

A Víztorony alatti parkra az összességében legkedvezőbb pályázatot benyújtó Vár-Kert Műszaki Tervezési Kft. céggel kíván szerződést kötni koncepciótervre a pályázatban szereplőek alapján 2 800 000 Ft+Áfa összegért, majd ennek sikeres lezárása esetén kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére 4 050 000,- Ft+Áfa összegért, melyhez a szükséges fedezetet a 2020. évi költségvetés parktervezés során tervezett összeg terhére biztosítja.

 • Pályázatot nyújtanak be a Bacsó Béla utca útburkolatának felújítására

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra. Gyál Város Önkormányzata a fejlesztési költségek legfeljebb 50%-át, de maximum 40 millió Ft-ot kaphat sikeres pályázat esetén. A döntés értelmében a Bacsó Béla utca útburkolatának felújítására pályázik az önkormányzat.

 • Elindul a Gyál vasútállomás környezetrendezése

A Máv Zrt-vel való egyezkedéseknek köszönhetően idén megújulhat a Gyál állomás. Az állomásra vezető bekötő út szilárd burkolattal történő kiépítése megvalósul. A fejlesztés részeként a vasút mindkét oldalán lévő parkot rendbe teszik. Az egyeztetés fontos része volt még a kerékpár és személygépkocsi parkoló kialakítása is. Közvilágítás, öntözőrendszer és padok kihelyezése is a felújítás részét képezik. Az állomásnak és annak környezetének területén várhatóan kamerarendszert is kiépítenek. A közbeszerzés nyertese a VITÉP’95 Vízügyi és Építőipari Kft., bekerülési összege tartalékkerettel növelten nettó 130.899.012,- Ft + ÁFA.

A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők a www.gyal.hu-n.

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkarend szerinti soros ülését 2020. szeptember 24-én tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.