2017. 03. 3.

Emlékeztető – I. félévi adófizetési határidő

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Tisztelt Adózók!

Ebben az esztendőben az I. félévi adófizetési határidő: március 16.

Fenti időpontig az adózók késedelmi pótlék felszámítása nélkül teljesíthetik aktuális, 2017. évi építményadó, gépjárműadó és iparűzési adó fizetési kötelezettségüket. A fenti befizetési határidő be nem tartása esetén a kiegyenlítés napjáig késedelmi pótlék kerül megállapításra. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

Azon adózóink, ahol 2017-től változás áll be gépjárműadó tekintetében – gépjárműadó mértékében történő változás, vagy új gépjármű vásárlása, használt gépjármű forgalomba helyezése esetén –, határozatot kapnak. A határozatban kivetett 2017. évi gépjárműadó összegét a fizetési értesítő – a Magyar Államkincstár által rendszeresített új adó nyilvántartási program kötelező használata miatt – nem tartalmazza. A megküldött határozatok mellékleteként magánszemélyek esetében biztosítjuk (megküldjük) a 2017. első és második félévi adókötelezettség teljesítéséhez szükséges készpénzátutalási megbízásokat. A határozatokat tértivevényes küldeményként kézbesíti a posta, míg a fizetési értesítéseket a Polgármesteri Hivatal dolgozói egyszerű levélként juttatják el Önökhöz.

A fizetési értesítések mellé, magánszemélyek esetén, biztosítjuk a készpénzátutalási megbízásokat az esetleges hátralék, valamint mind az első, mind pedig a második félévi kötelezettség teljesítéséhez.

Valamennyi csekken feltüntetjük a befizetési határidőt is a könnyebb kezelhetőség érdekében.

A bankszámla nyitásra kötelezett adózóinknak továbbra is banki átutalással kell eleget tenni adófizetési kötelezettségeiknek. Tájékoztatjuk Önöket, hogy magánszemélyek is teljesíthetik befizetéseiket banki átutalással, ez esetben az átutalási megbízás közlemény rovatában az értesítőn megtalálható befizető azonosító számot fel kell tüntetni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fizetési értesítőben tehát, adófizetési kötelezettségeiknél építményadó és gépjárműadó esetében, csak a jogerős tételek szerepelnek (adózó a fizetési kötelezettségéről határozatban már értesült, az ellen fellebbezéssel nem élt), helyi iparűzési adó tekintetében pedig a benyújtott bevallások alapján adó nyilvántartási rendszerben rögzített elszámolási különbözet, illetve előleg kötelezettségek kerülnek feltüntetésre.

 

Kérjük Önöket, amennyiben fizetési értesítésüket 2017. március 6. napjáig nem kapják kézhez, telefonon érdeklődjenek a 06 (29) 540-930-as központi számon, illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál, ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadási idő:

               hétfő:                   12.30-15.30

               szerda:                 12.30-17.45

               péntek:                08.00-12.00

 

További fizetési értesítő megküldésére, a tavalyi évhez hasonlóan, október 31. napjáig kerül sor, a hátralékkal, illetve túlfizetéssel rendelkező adózók esetében.

GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT AKTUÁLIS BANKSZÁMLASZÁMAI

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi és Adó Iroda