2020. 06. 30.

Átadták a Dr. Pusztai Lajos Emlékdíjat

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Június 30-án a Gyáli Polgármesteri Hivatalban adták át a Dr. Pusztai Lajos Emlékdíjat. Az idei díjazott dr. Molnár Andor a Városi Egészségügyi Központ nemrég nyugdíjba vonult igazgatója.

Gyál Város Önkormányzata 1999-ben alkotott rendeletet a Dr. Pusztai Lajos Emlékdíj alapításáról. A településünk egykori főorvosának emlékét őrző kitüntetés annak a magyar vagy/és külföldi állampolgárnak adományozható, aki a gyáli egészségügyi, valamint a szociális ellátás területen kiemelkedő érdemeket szerzett, az egészségügyi és szociális ellátás jobbításáért kiemelkedő munkát végzett.

Az ünnepség dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő beszédével vette kezdetét, aki köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak az elmúlt hónapokban végzett nagyszerű munkájukért, amivel kiérdemelték mindannyiunk nagyrabecsülését. „Az a munka, amit Önök az elmúlt hónapokban végeztek, hasonlóan fontos volt, mint amit az anyák megmentője, a gyermekágyi láz megelőzésének leírója, Semmelweis Ignác végzett.” – mondta a képviselő.

Ezt követően sor került a díjazott méltatására, majd Pápai Mihály polgármester átadta az elismerést dr. Molnár Andornak.

Dr. Molnár Andor 1951. december 14. napján született Budapesten, általános orvosi diplomáját 1977-ben szerezte a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Pályakezdőként az Országos Mentőszolgálatnál helyezkedett el, szakvizsga után a Dél-pesti Rohamszolgálat vezetőjének nevezték ki, amely időponttól kezdve az egész országra kiterjedő szolgálatvezetői főorvosi feladatokat látott el. Ez idő alatt részt vállalt a Forma 1-es futamok egészségügyi feladatainak teljes körű megszervezésében, de oxiológus szakorvosi végzettségének megszerzését követően tagja volt a Magyar Oxiológiai Társaságnak (a továbbiakban: Társaság) is. A Társaság tagjaként elméleti és gyakorlati képzéseket vezetett, majd 1989-ben megalapította a Mentődolgozók Független Szakszervezetét.

1991-től az ÁNTSZ XVIII. kerületi Intézetének Egészségvédelmi Osztályát vezette tisztiorvos helyettesként, amely keretében a járványügyi, népegészségügyi, egészségvédelmi, egészég megőrzési és egészségügyi igazgatási és hatósági feladatok is hatáskörébe tartoztak.

Ez idő alatt tagja volt a Jahn Ferenc Kórház Felügyelő Bizottságának és az Országos Népegészségügyi Központ Számítástechnikai Koordináló Bizottság operatív testületének is.

Illetékességi területein mindig törekedett a lakosság igényeit kielégítő és újszerű technikai feltételek megteremtésére, mindeközben figyelembe vette az orvos kollégák igényeit is, amely a hatékonyabb munkavégzés alapjait teremtette meg. Létrehozott 24 órás non-stop ügyeletet, amelyez kapcsolódóan patika is működött, számítástechnikai adatbázisok összekötésével is a gyorsabb betegellátást segítette elő.

Munkája mellett nyaranta „Életmód-tábort” szervezett iskolás korú gyermekeknek, ahol a gyermekek játékos keretek között ismerkedhettek meg az egészséges életmóddal és az elsősegélynyújtás alapjaival. 12 éven át rendszeresen szervezett „Családi Egészségnapokat”, amely keretében szűrővizsgálatok elvégzésére volt lehetőség, valamint Egészségügyi Alapítványt is létrehozott, amely hathatósan segítette a kerület egészségügyét.

Gyáli munkássága során egyszerre képviselte a betegek és kollégái érdekeit, kapcsolatrendszere révén segítette az alapellátásban részt vevő orvosok munkáját, valamint a fenntartói döntéseket is előkészítette, szakmai kérdésekben állást foglalt, nagymértékben támogatva ezzel a gördülékeny és hatékony munkavégzést a városban, megteremtve ezzel a kiegyensúlyozott és mindenki elégedettségére szolgáló egészségügyi alapellátást Gyálon.

A díjazott nyugállományba vonult intézményvezetőtől, kollégái nevében Széman Gyöngyi búcsúzott beszédében. Az ünnepség végén Pápai Mihály polgármester is elismerő szavakkal méltatta a gyáli egészségügyi dolgozók  elmúlt hónapokban végzett áldozatos munkáját.

A rendezvényen megjelent Nagy József Elek alpolgármester, Nagy Gyöngyi önkormányzati képviselő, a képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottságának elnöke, Dr. Kökény Zoltán, a Jahn Ferenc Dél-pesti kórház orvosigazgató helyettese, valamint részt vett az ünnepségen dr. Szécsényi-Nagy Balázs a Város Egészségügyi Központ nemrég kinevezett intézményvezetője. Peschl Zara, a Gyáli Ady Endre Általános Iskola tanulójának szavalata emelte a rendezvény fényét.