2020. 04. 30.

Áprilisi testületi döntések

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Gyál Város Képviselő-testületének soron következő ülése 2020. április 30. napjára volt tervezve. Mivel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) számú Kormányrendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Polgármester gyakorolja néhány kivétellel a Képviselő-testület hatásköreit, így a képviselők véleményének kikérése után Pápai Mihály polgármester úr a következő fontosabb döntéseket hozta:

  • Modernizálják a csatornarendszert

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2019. (II.20.) sz. határozatában döntött arra vonatkozóan, hogy a Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt-vel konzorciumban támogatási igényt nyújt be az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt, a víziközmű rendszereket működtető infrastruktúra tekintetében energiatakarékos eszközök, berendezések beszerzésére, technológiák alkalmazására, továbbá megújuló energetikai beruházásokra vonatkozó felhívásra. A nyertes pályázatnak köszönhetően Gyál város csatornarendszerének több pontján energiatakarékos szivattyúcserék, átemelők, illetve vezérléstechnikai felújítás történik meg.

  • Elfogadta a Gyál Városüzemeltetési Kft., a GY.T.H. Kft. és a Gyáli-Városgazda Kft. 2019. évi beszámolóját

A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegbeszámolója -470e Ft adózott eredményről és 145.379e Ft mérleg főösszegről szól.

A Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegbeszámolója 485 eFt mérleg szerinti eredményt és 58 774 eFt mérleg főösszeget tartalmaz.

A Gyáli-Városgazda Kft. 2019. évi beszámolója -13 877 e Ft adózott eredményt és 15 256 e Ft mérleg főösszeget mutat.

  • Távozik a Városi Egészségügyi Központ vezetője

Dr. Molnár Andor felmondta a 2013. július 18. napján kötött megbízási szerződését, amely alapján 2020. április 30-ával megszűnik jogviszonya. Az intézményvezető indokai között egészségi állapotának megromlása, illetve a koronavírus-járvány által támasztott feladatok drasztikus megnövekedése szerepel, melyet megromlott egészségére tekintettel felvállalni már nem tud. Az új intézményvezető kinevezéséig a VEK ilyen irányú rendelkezése értelmében a mindenkori gazdasági ügyintéző helyettesíti az intézményvezetőt, ebben a minőségében a gazdasági ügyintéző a munkáltatói jogokat csak az egészségügyi menedzser írásos jóváhagyásával gyakorolhatja. Az intézményvezetői állás betöltésére a Képviselő-testület ismételten pályázat kiírásáról döntött 2020. márciusi ülésén. Pályázatok benyújtására 2020. május 14. napjáig van lehetőség.

Az Önkormányzat hálás köszönetét fejezi ki Dr. Molnár Andornak közel 10 éves áldozatos, lelkiismeretes munkájáért, melyet a város egészségügyi alapellátásában végzett.

  • Újra kiírják a sportszervezetek és civil szervezetek részére szóló pályázatot

Úgy döntött, hogy a 2020. évi sportegyesületek és civil szervezetek részére kiírt pályázatot a jelenlegi járványügyi helyzet miatt a beérkezett pályázatok értékelése nélkül lezárja és a pályázatot a veszélyhelyzet feloldását követő 30 napon belül újra kiírják.

  • Idén is támogatják az iskolai alapítványokat

A 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.31.) sz. önkormányzati rendeletének 5. sz. melléklete tartalmazza az iskolai alapítványok támogatását, amelynek keretében 1,5 millió forintot osztott szét a gyáli iskolai alapítványok között létszám arányosan.

  • Szerződést köt a Gyáli Vállalkozói Park bérbeadásával kapcsolatban

A 228/2019. (XI.28.) sz. határozatban megállapított bérleti díjon a közeljövőben átadásra kerülő Gyáli Vállalkozói Park telephelyeinek bérlésével kapcsolatosan öt vállalkozó kíván szerződést kötni az Önkormányzattal. Amennyiben sikerül minden kérdésben megállapodni, úgy hamarosan indulhat a betelepülés a Vállalkozói Parkba.

  • Fertőtlenítő szerek újabb beszerzéséről döntöttek

Az esetleges vírusfertőzések megakadályozása érdekében kézfertőtlenítőszerek, maszkok beszerzéséről döntöttek a képviselők.

A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők ide kattintva.

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkarend szerinti soros ülését 2020. május 28-án tartja.