2018. 01. 2.

Álláslehetőség a Gyáli Polgármesteri Hivatalnál – igazgatási ügyintéző munkakör

Facebookon
Twitteren
E-mailben

A Gyáli Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet „igazgatási ügyintéző” munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozott idejű közszolgálati jogviszony (próbaidő letelte után határozatlan idejűvé alakulhat)

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7.) korm. rendelet 1. sz. melléklet 14. pontja szerinti hatósági feladatkör.

Ellátandó feladatok:

 • Köztisztasággal kapcsolatos eljárások, ideértve a hulladékos, rendezetlen ingatlanokkal kapcsolatos ügyintézést, illetőleg a közművel és nem közművel összegyűjtött szennyvíz elvezetésével összefüggésben felmerülő ügyek intézését is,
 • gazos és parlagfüves ingatlanokkal kapcsolatos eljárások, valamint
 • az érvényes hatósági jelzés nélkül közterületen hagyott gépjárművek elszállításával összefüggő eljárások.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A feladatkörbe tartozó döntések kiadmányozásra való előkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra

 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény;
 • Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(IV.30.) ök.rend. a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, valamint a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak munkaidő és ügyfélfogadási rendjéről szóló 19/2010.(XII.21.) számú rendelet módosításáról

rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet és a 2012. évi CXX. törvény 6.§.(1) bekezdésben foglaltak igazolása,
 • középfokú végzettség esetén:
  • Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.
 • Felsőfokú végzettség esetén:
  • Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.
 • számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet használat),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Kinevezés előtt egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmasság,
 • A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 84.-85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló szakterületen vagy önkormányzati hatósági ügyintézés során szerzett gyakorlat,
 • pszichés terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti önéletrajz,
 • a végzettséget, képesítéseket igazoló okiratok másolata,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 1. 02.01.

A pályázat benyújtásának határideje:       2018.01.22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Flórián-Karvalics Katalin, az Igazgatási Iroda vezetője nyújt a 29/540-950-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a katalin@gyal.hu email címre,
 • Személyesen a Jegyzői Titkárságra (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.)

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja:

Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók meghallgatásáról. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje:          2018.01.31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 A KÖZIGÁLLÁS felületen a publikálás időpontja:   2018.01.02.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.