2020. 02. 5.

Adófizetési határidő közeleg

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Tisztelt Adózók!

A 2020. évben a helyi adókra vonatkozóan az adófizetési határidők az alábbiak szerint alakulnak:

  • I. félév: március 16.
  • II. félév: szeptember 15.

 Fenti időpontokig az adózók késedelmi pótlék felszámítása nélkül teljesíthetik aktuális, 2020. évi építményadó, gépjárműadó és iparűzési adó fizetési kötelezettségüket. A fenti befizetési határidők be nem tartása esetén a kiegyenlítés napjáig késedelmi pótlék kerül megállapításra. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének 365-öd része, jelenleg 5,9%.

Adózóink 2020. február utolsó, illetve március első hetében értesítést kapnak adófolyószámlájuk állásáról, és a 2020. évi adófizetési kötelezettségeikről.

Az adószámla kivonatok mellé, magánszemélyek esetén, biztosítjuk a készpénzátutalási megbízásokat az esetleges hátralék, valamint  az első félévi kötelezettség teljesítéséhez.

Valamennyi csekken feltüntetjük a befizetési határidőt is a könnyebb kezelhetőség érdekében.

A bankszámlanyitásra kötelezett adózóinknak továbbra is banki átutalással kell eleget tenni adófizetési kötelezettségeiknek. Tájékoztatjuk Önöket, hogy magánszemélyek is teljesíthetik befizetéseiket banki átutalással, ez esetben az átutalási megbízás közlemény rovatában az értesítőn megtalálható befizető azonosító számot fel kell tüntetni.

Azon adózóink, ahol 2020-tól változás áll be gépjárműadó tekintetében – gépjárműadó mértékében történő változás, vagy új gépjármű vásárlása, használt gépjármű  forgalomba helyezése esetén –, határozatot kapnak. A határozatban kivetett 2020. évi gépjárműadó összegét az adószámla kivonat – a Magyar Államkincstár által rendszeresített új adó nyilvántartási program kötelező használata miatt – nem tartalmazza. Ez esetben a megküldött határozatok mellékleteként magánszemélyek esetében biztosítjuk (megküldjük) a 2020. első és második félévi adókötelezettség teljesítéséhez szükséges készpénzátutalási megbízásokat. Magánszemélyek esetében a határozatokat tértivevényes küldeményként kézbesíti a posta, míg az adószámlakivonatokat a Polgármesteri Hivatal dolgozói egyszerű levélként juttatják el Önökhöz.

 Azon ügyfeleink részére, akik esetében jogszabályi kötelezettség írja elő a cégkapu nyitását (pl. társaságok), ott cégkapura, egyéni vállalkozók részére pedig ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton küldjük meg mind az adószámla kivonatokat, mind a határozatokat. Tájékoztatjuk cégkapu nyitására kötelezett ügyfeleinket, hogy ügyfélkapura csak értesítés érkezik, a tényleges küldemény megtekintéséhez, át kell lépniük a cég cégkapus tárhelyére.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az adószámla kivonatban tehát, adófizetési kötelezettségeiknél építményadó és gépjárműadó esetében csak a véglegessé vált tételek szerepelnek (adózó a fizetési kötelezettségéről határozatban már értesült, az ellen fellebbezéssel nem élt), helyi iparűzési adó tekintetében pedig a benyújtott bevallások alapján az adó nyilvántartási rendszerben rögzített elszámolási különbözet, illetve előleg kötelezettségek kerülnek feltüntetésre.

Kérjük Önöket, amennyiben adószámla kivonatukat 2020. március 8. napjáig nem kapják kézhez, telefonon érdeklődjenek a 06 (29) 540-930-as központi számon, illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál, ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadási idő:

                hétfő:                     12,30-15,30

                szerda:                   12,30-17,45

                csütörtök:             08,00-12,00

Amennyiben a központi adó nyilvántartási rendszer miatt nem tudjuk a fenti határidőig a fizetési értesítőket kiküldeni, akkor erről, illetve a további teendőkről a város honlapján és Facebook oldalán értesítjük Önöket. Eltérően az előző évektől, az idei évben további adószámla kivonat megküldésére – jogszabályi változásoknak megfelelően- 2020. szeptember 10. napjáig kerül sor, eddig az időpontig fogják az adózók a második félévi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges csekkeket (magánszemélyek esetében)  is megkapni.

 

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi és Adó Iroda