2023. 03. 2.

A nyári napközi igénylésének új rendje

Facebookon
Twitteren
E-mailben

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 44/B. § (1) bekezdés e) pontja szerint Önkormányzatunk a nyári tanítási szünetben, 2023. június 19. napjától 2023. augusztus 11. napjáig napközbeni gyermekfelügyeletet, ún. nyári napközit biztosít a Gyáli Ady Endre Általános Iskolával együttműködve.

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 17/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 28. §-a pontosan szabályozza a nyári napközi igénybevételének rendjét.

A Rendelet 28. § (5) bekezdése értelmében egy gyermek a nyári napközit legfeljebb négy hétre veheti igénybe, igény szerint egymást követő-, vagy ettől eltérően, megszakításokkal négy hét időtartamra. A nyári napköziben az étkeztetésért a Rendeletben meghatározott térítési díjat kell fizetni.

A korábbi évekhez képest újdonság, hogy a nyári napközi igénybevételére a jelentkezési lapot 2023. március 15. és április 15. napja között lehet benyújtani

  • személyesen a Gyáli Polgármesteri Hivatal Jogi és Intézményfelügyeleti Irodáján (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114., I. em. 121. iroda) ügyfélfogadási időben, vagy
  • elektronikus úton a nyarinapkozi@gyal.hu címre (ez az elektronikus levelezési cím 2023. március 15. napjától április 15. napjáig aktív, azaz ezen időszak alatt fogadja a jelentkezési lapokat; sem 2023. március 15. napja előtt, sem 2023. április 15. napja után nem fogad jelentkezési lapokat).

A jelentkezési lap letölthető ide kattintva.

Amennyiben a megadott elektronikus levelezési címre küldi vissza, úgy a jelentkezési lap visszaküldhető word-ben kitöltött formátumban, vagy amennyiben kinyomtatja, akkor pdf-, vagy jpg. formátumban. Amennyiben word-ben tölti ki, és így küldi vissza, akkor aláírnia nem szükséges.

A nyári napközi igénybevételére az általános iskola 1-8. osztályába járó azon tanulók jogosultak, akik

a) Gyál közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkeznek, és

b) a jelentkezési lapot határidőben benyújtották.

Ismételten felhívjuk figyelmüket, hogy a Rendelet értelmében a nyári napközi egy gyermeknek maximálisan négy hétre igényelhető, a jelentkezési lapon ennek megfelelően szükséges az igényt jelölni. A jelentkezési lapok leadási határideje: 2023. április 15.

A jelentkezési lap benyújtására vonatkozó határidő jogvesztő, azaz a határidő után benyújtott igényeket nem tudjuk elfogadni.

Adatkezelési tájékoztató ide kattintva tekinthető meg.

Gyáli Polgármesteri Hivatal